Dexia lijdt 431 miljoen euro verlies in eerste kwartaal

De restbank Dexia heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettogroepsverlies geleden van 431 miljoen euro. Dat meldt Dexia.

Volgens Dexia, in een tussentijdse verklaring over het eerste kwartaal, zijn de resultaten vooral beïnvloed door verschillende eenmalige elementen (286 miljoen euro) en door de kosten van de staatsgaranties (128 miljoen euro).

belga.be

Eenmalige elementen zijn een aanpassing in verband met de verkoop van Dexia Municipial Agency en een waardevermindering op financiële instrumenten in Kommunalkredit Austria.Dexia houdt voor de resultaten wel geen rekening met mogelijk bijkomende waardeverminderingen wegens de verkoop van de Banque Internationale à Luxembourg. De IFRS-boekhoudregels zouden een diepere analyse vereisen.Tegenover eind vorig jaar slaagde Dexia erin om zijn kern eigen vermogen te verbeteren. Dat lukte door eeuwigdurende effecten terug te kopen die waren uitgegeven door Dexia Funding Luxembourg en Dexia Crédit Local.Dexia geeft nog mee dat het systeem van voorlopige waarborgen (voor 45 miljard euro), dat loopt tot eind mei, vermoedelijk zal worden verlengd. "Het is weinig waarschijnlijk dat de gesprekken met de Europese Commissie over het ontmantelingsplan tegen 31 mei afgerond zullen zijn", luidt het.Ten slotte zegt Dexia dat de herstructurering van de groep, met de verkoop van de meeste operationele entiteiten, "in lijn van de doelstellingen" ligt.