Experimentele vernieuwing van onderwijs start in de stad

Print
De diversiteit van de stedelijke bevolking dwingt Antwerpen om het onderwijs te vernieuwen. Om in de toekomst aan de behoeften van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen, is het nodig dat meer jongeren van allochtone origine doorstromen naar het hoger onderwijs.
Daarvoor moet Vlaanderen de hele onderwijscyclus hervormen, maar in afwachting daarvan doet de stad zelf al heel wat inspanningen.

De voorbije dagen kwam ik in contact met twee mooie projecten. In de Weekendschool krijgen kansarme kinderen van negen tot twaalf jaar elke zondag op een speelse manier les van professionals zoals journalisten, advocaten, artsen tot zelfs een astronaut. De rolmodellen verbreden de leefwereld van de kinderen en motiveren hen om hun best te doen op school. De kinderen met wie ik sprak in het dakappartement van de Chicagoblok op Linkeroever, waren superenthousiast.

Ook op secundair niveau is er een project met rolmodellen. Honderd kansarme jongeren worden gecoacht door twintigers, die minstens één keer per week een activiteit met hen organiseren. Het is de bedoeling dat ze zo hun talenten en hun zelfvertrouwen ontwikkelen, waardoor hun motivatie toeneemt. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar het ziet er veelbelovend uit. Net als de Weekendschool draait het op vrijwilligers en kost het de belastingbetaler dus weinig.

Ook privé-initiatieven bouwen aan de toekomst. De Lucernaschool op het Stuivenbergplein, opgezet door een zakenman van Turkse origine, start volgend schooljaar met iPad-onderwijs. Schoolboeken verdwijnen, elke leerling krijgt onderwijs op maat en de klassen worden niet langer gevormd op basis van leeftijd maar van leerniveau. Critici van een dergelijke methode beweren dat ze het onmogelijke vraagt van de leerkrachten, maar volgens de initiatiefnemers zal de digitalisering het onderwijzend personeel verlossen van heel wat administratieve druk.

Het experimentele karakter van al deze pedagogische projecten maakt het moeilijk om ze vooraf naar waarde te schatten. Maar ik vind het wel belangrijk dat Antwerpen als grootste stad van Vlaanderen inspanningen levert voor een nieuwe democratisering van het onderwijs. De jongeren van allochtone origine vormen het menselijk kapitaal van de toekomst. Hun vorming tot volwaardige arbeidskrachten is niet alleen cruciaal voor hen, maar voor ons allemaal.

Door Lex Moolenaar

Nu in het nieuws