Niet staken, maar gezond verstand gebruiken

De beslissing van de Vlaamse regering om het systeem van de terbeschikkingstelling te laten uitdoven kan voor de onderwijsbonden moeilijk een complete verrassing zijn geweest. Ze past namelijk helemaal in de filosofie van de pensioenhervorming die op federaal niveau wordt doorgevoerd om iedereen gemiddeld twee jaar langer aan de slag te houden. Er worden van iedereen inspanningen gevergd.

Misschien hebben de bonden wel gemeend dat de Vlaamse regering deze stap (nog) niet zou durven zetten. Of dat er eindeloze onderhandelingen aan vooraf zouden gaan waarmee ze de tbs grotendeels zouden kunnen vrijwaren. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil wel overleg, maar dat zal dan over begeleidende maatregelen gaan. Aan de krachtlijnen van de beslissing valt niet meer te tornen.

De onderwijsbonden reageren als door een horzel gestoken en prediken acties, van militantenconcentraties tot stakingen. Of dat ultieme wapen inderdaad wordt ingezet, weten we de volgende uren of dagen als het gemeenschappelijk vakbondsfront de reacties van de achterban heeft ontleed en alle pro’s en contra’s tegenover elkaar heeft afgewogen. De twee grote onderwijskoepels gieten intussen olie op de woelige golven.

Ze willen harde confrontaties die de scholen op hun kop zetten zoveel mogelijk vermijden. Zowel het GO! als het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs roepen de vakbondsorganisaties op om het sociaal overleg een eerlijke kans te geven alvorens tot acties over te gaan. Ook zij voelen permanent de temperatuur op de werkvloer, waaruit zij menen te mogen afleiden dat bij de leerkrachten over het algemeen wel begrip bestaat om enkele jaren langer voor de klas te staan. Het maatschappelijk draagvlak om veranderingen door te voeren lijkt wel degelijk aanwezig. De voorbije staking tegen het regeerbeleid heeft tot niets geleid en aanpassingen in het pensioendossier waren er zonder die actie ongetwijfeld ook gekomen.

Hopelijk zegeviert het gezond verstand en worden de plooien glad gestreken aan de groene tafel. Daar zijn allicht sneller en meer resultaten te halen dan met een staking die de Vlaamse regering niet op haar passen zal doen terugkeren.

door Dirk Castrel
Nu in het nieuws