Vlaanderen trekt kaart van wijnbouw

Een geïntegreerd beleid is noodzakelijk om de Vlaamse wijnbouw beter op de kaart te zetten. Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Landbouw Kris Peeters gezegd na een eerste rondetafelgesprek met de Vlaamse wijnbouwers.

Vlaanderen telt een zestigtal wijnbouwers, van wie een veertigtal een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding geniet.

belga.be

"Ik trap een open deur in wanneer ik zeg dat de Vlaamse wijnbouw een positieve ontwikkeling kent", aldus Peeters. "Het aantal wijnbouwers stijgt en ook de kwaliteit en het professionalisme gaan omhoog."De minister-president meent dat de sector zeer dynamisch en professioneel te werk gaat en al heel wat gerealiseerd heeft. Niettemin is een geïntegreerd beleid noodzakelijk om de Vlaamse wijnbouw verder op de kaart te zetten, aldus Peeters. Door promotie via het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) denkt Peeters daarbij eerst aan de Vlaamse markt, waarna het buitenland in het vizier komt.Om de noden van de sector te behandelen, meldt Peeters dat een werkgroep Druiventeelt in het leven geroepen wordt. Voorts denkt hij ook aan een waarnemings- en waarschuwingssysteem om problemen zoals schimmelziektes degelijk te kunnen aanpakken.De sector is zelf vragende partij voor een ankerpunt of kenniscentrum voor de wijnbouw in Vlaanderen. Wat betreft het productieproces van wijn staan de theoretische opleidingen al op een hoog niveau, maar op praktijkniveau kan het nog beter. Buitenlandse knowhow kan daarbij helpen. Peeters staat open voor het debat over een dergelijk centrum, maar meent dat andere pijnpunten zoals regelgeving en schimmelziektes eerst aan de orde zijn.