België moet 2,7 miljoen euro landbouwsteun terugbetalen aan Europa

België moet 2,7 miljoen euro onrechtmatig gespendeerde subsidies voor plattelandsontwikkeling terugbetalen aan Europa. Dat heeft de Europese Commissie donderdag meegedeeld.

De beslissing kadert in de procedure voor de goedkeuring van de rekeningen.

belga.be

Voor België bracht de Commissie correcties aan voor de begrotingsjaren 2008, 2009 en 2010. Ze vordert de terugbetaling van 2,7 miljoen euro op basis van "tekortkomingen in de controles" op uitgaven inzake plattelandsontwikkeling. De Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld uit het Europese landbouwbudget correct besteden. Ze kan de terugvordering van steun eisen indien de Europese regelgeving niet is nageleefd of de uitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd. In totaal vorderde de Commissie donderdag voor 54,3 miljoen euro aan landbouwsubsidies terug. Bijna 30 miljoen euro van die vordering is voor rekening van Groot-Brittannië.