Exploitatiedossier Vlaamse regionale luchthavens zet eindelijk landing in

Exploitatiedossier Vlaamse regionale luchthavens zet eindelijk landing in

Exploitatiedossier Vlaamse regionale luchthavens zet eindelijk landing in

Print
De aanstelling van een private exploitant voor de Vlaamse regionale luchthavens van Oostende en Deurne zit - "eindelijk" - in de laatste rechte lijn. Het bestek zal "eerstdaags" aan de enige kandidaat Egis worden overgemaakt, waarna die zes weken krijgt om een "best and final offer" in mekaar te boksen.
Dat heeft topambtenaar Fernand Desmyter in het Vlaams parlement aangekondigd. De ondertunneling van de Krijgsbaan (R11) in Deurne start in september of oktober.

Vlaanderen is al sinds 1992 bevoegd over de regionale luchthavens, maar beschouwde de exploitatie nooit als een kerntaak van de overheid. De zoektocht naar een private exploitatiestructuur leverde in de beginjaren bovendien verschillende mislukte pistes op. Pas in 2006 koos Vlaanderen voor de zogeheten LOM/LEM-structuur, met een publieke "luchthavenontwikkelingsmaatschappij" die de infrastructuur ter beschikking stelt van een private "luchthavenexploitatiemaatschappij". Vlaanderen wordt in die structuur aandeelhouder van de LOM - inclusief kapitaalsinbreng - en subsidieert de LEM op vlak van veiligheid en beveiliging. Sinds april 2011 dingt alleen het Franse Egis nog naar het exploitatiecontract voor de luchthavens van Oostende en Deurne. Het finale bestek ligt intussen klaar, wat maakt dat de regering in maart zicht zal krijgen op het finale bod. Tot mei is dan nog tijd uitgetrokken voor de laatste onderhandelingen. De finale gunningsbeslising is waarschijnlijk pas voor het najaar, waarna de LOM/LEM-structuur dan begin 2013 effectief van start kan. Voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem wordt door vertraging gemikt op het najaar van 2013.

.

Nu in het nieuws