Bestrijding armoede moet forser

Print
Eén op de vier inwoners van de Europese Unie wordt bedreigd door armoede of sociale uitsluiting, zo heeft Eurostat berekend. In België gaat het volgens de Europese cijferaars om één op de vijf inwoners. Dat cijfer is iets beter, of minder erg, dan het Europese gemiddelde, maar daarom niet minder onthutsend en allerminst van aard om de dingen op hun beloop te laten.
De armoedecijfers hebben trouwens jaren geleden al een alarmerend niveau bereikt. Met de economische crisis neemt voor vele mensen die nu nog op het randje van de armoede balanceren, het risico toe om in de onderste laag van de samenleving terecht te komen. De aanwijzingen spreken voor zich. Steeds meer landgenoten moeten hun trots overwinnen en ten einde raad een beroep doen op de voedselbanken. Het aantal aanvragen voor tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds stijgt zienderogen. Steeds meer mensen lopen fatale achterstanden op bij de betaling van hun facturen en de OCMW’s krijgen elk jaar meer noodlijdend volk over de vloer. Dat is zonder meer een beangstigende evolutie.

We mogen nog van geluk spreken dat we hier beschikken over vangnetten die in landen als Roemenië of Bulgarije, toch ook lidstaten van de Europese Unie, helemaal ontbreken. Zo’n vergelijking ontslaat de overheid echter niet van de plicht om meer acties te ondernemen. Ze mag zich er niet bij neerleggen dat armoede onuitroeibaar zou zijn. Een gezonde samenleving kan en mag het zich niet veroorloven dat steeds meer mensen in de armoede sukkelen en de grootste moeite hebben om zich daar weer uit te graven. In België leeft zowat 15 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Vooral bij senioren, met te lage pensioenen, en alleenstaande vrouwen neemt het risico toe.

Armoede bestrijden mag niet worden overgelaten aan liefdadigheidsorganisaties, hoe nuttig hun inspanningen ook zijn en hoe onmisbaar ze ook blijven. Het is een dwingende opdracht voor alle regeringen in dit land en ook voor de Europese Commissie om doeltreffende programma’s uit te dokteren en de omstandigheden te scheppen waarin de economische wereld jobs kan creëren. Werk blijft een van de beste garanties om van armoede gevrijwaard te blijven.

door Dirk Castrel

.

Nu in het nieuws