Barco realiseerde 16 pct meer omzet in 2011

Het West-Vlaamse technologiebedrijf Barco heeft in het boekjaar 2011 een omzet gerealiseerd van 1,041 miljard euro. Dat is 16,1 procent meer dan in 2010. Dat meldt Barco.

Het Kortrijkse bedrijf ontving 10,7 procent meer bestellingen voor een totaalwaarde van 1.

082,9 miljoen euro. Barco's orderboek bedroeg 479,9 miljoen euro eind 2011, 53 miljoen euro hoger dan eind 2010. Vooral uit Mexico, Japan, Zuidoost-Azië en Centraal-Europa kwamen meer bestellingen binnen, preciseert Barco. De ebitda (het resultaat voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 130,2 miljoen euro of 12,5 pct van de omzet, vergeleken met 98,8 miljoen euro of 11,0 pct van de omzet in 2010. De nettowinst per aandeel bedroeg 6,32 euro tegenover 3,66 euro in 2010, een stijging van 72,2 pct op jaarbasis. De vrije kasstroom eind 2011 was 81,2 miljoen euro, tegenover -7,0 miljoen euro het jaar daarvoor.De hogere omzet is vooral te danken aan de groei in de Entertainment-divisie (+31,1 pct). Zowel digitale cinema als projectors voor evenementen en vaste installaties lieten een flinke groei noteren. Ook de Healthcare-divisie (+10 pct) en de Control Rooms & Simulation-divisie (+16,1 pct) deden het goed. De posten Defensie, Air traffic control en de Venture-activiteiten deden het minder goed. De raad van bestuur zal de algemene vergadering voorstellen het dividend op te trekken van 1 euro per aandeel, uitbetaald in 2011, naar 1,10 euro per aandeel voor uitbetaling in 2012.

Nu in het nieuws