Kortingen op komst bij Nederlandse pensioenfondsen

Drie van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland moeten aanvullende maatregelen nemen om hun dekkingstekorten weg te werken. Als substantieel herstel van hun financiële situatie dit jaar uitblijft, zullen de metaalpensioenfondsen PME en PMT en het ambtenarenpensioenfonds ABP volgend jaar het mes moeten zetten in de pensioenen.

belga.be

ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, ziet een verlaging van de pensioenen met een half procent als "een reële optie". Bij PMT zal de korting naar verwachting 6 tot 7 procent bedragen. PME gaf nog geen indicatie van de te verwachten korting. Besluiten daarover zullen bij alle drie de fondsen in februari worden genomen, of ze daadwerkelijk worden uitgevoerd is afhankelijk van de dekkingsgraden eind dit jaar. De dekkingsgraad bij ABP verbeterde in het laatste kwartaal van 2011 tot 94 procent, maar dat herstel is volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) te mager.