Tien vrouwen die hun stempel op ‘t Stad hebben gedrukt

Na twee jaar van speculaties geeft Annemie Turtelboom nog steeds geen uitsluitsel over de vraag of ze nu naar Antwerpen verhuist of niet. De minister van Justitie is erin geslaagd om in 2011 een van de meest besproken politica’s van ‘t Stad te worden. Maar ze was niet de enige.

Gva.be

Dé Antwerpse gebeurtenis in februari was het massale afscheid van Marie-Rose Morel in de kathedraal. Hoewel haar leven een onvoltooide symfonie was waarin ze nooit haar politieke ambities kon realiseren, heeft ze met haar interne strijd tegen de ‘Antwerpse gemeenteraadsfractie’ van het VB onrechtstreeks toch een niet te onderschatten invloed uitgeoefend op de stad. Die zal volgend jaar bij de verkiezingen nog nazinderen.

Ook in het slepende dossier van de Antwerpse mobiliteit speelden twee vrouwen de hoofdrol. Gouverneur Cathy Berx kreeg de lastige opdracht om voor de her-aanleg van de R11 (Krijgsbaan) alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dat is haar niet gelukt, al kreeg ze veel lof voor haar aanpak.

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits beleefde geen makkelijk jaar. Ze kreeg zelfs een berisping van de ombudsman omdat ze de actiegroepen onheus zou hebben behandeld. Toch is Antwerpen haar dankbaar, omdat ze dit jaar het licht op groen zette voor de tweede fase van de heraanleg van de Leien met het Operaplein.

Er zijn nog meer vrouwen die om uiteenlopende redenen Antwerps nieuws hebben gemaakt. Zoals Annick De Ridder, die in april geheel onverwacht de lokale politiek verliet en een job aannam bij Katoen Natie. Ik denk dat dat een verstandige keuze was, want in de politiek leek ze op een zijspoor beland. Anke Van dermeersch daarentegen schreef geschiedenis in haar partij: zij werd fractievoorzitter in de Senaat en stootte zo als eerste vrouw door naar de topfuncties in het VB.

Sp.a-schepen Leen Verbist regisseerde Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 en kreeg vervolgens een nieuwe uitdaging geserveerd: het voorzitterschap van het OCMW. Dat was het gevolg van de benoeming van Monica De Coninck als minister van Werk, een rol die ze volgens ons met glans zal vervullen.

En dan nog twee gebeurtenissen voor de geschiedenisboeken: Güler Turan (sp.a) en Meyrem Almaci (Groen!) werden respectievelijk de eerste schepen en lijsttrekker van allochtone origine in Antwerpen. Was 2011 het jaar van de vrouw of niet?

door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt