BNP Paribas Fortis verlaagt alle lonen met drie procent

BNP Paribas Fortis verlaagt alle lonen met drie procent

BNP Paribas Fortis verlaagt alle lonen met drie procent

Print
De werknemers van BNP Paribas Fortis stemmen in met een vermindering van hun vast loon met drie procent. In ruil garandeert de bank tewerkstellingszekerheid tot 2016. Dat schrijft Trends op zijn website.

De grootste bank van het land werkt al een tijd aan een herstructureringsplan dat 200 miljoen euro besparingen moet opleveren.

De aanpassing van het loonbeleid, waarover de bank eind vorige week een akkoord bereikte met de twee grootste vakbonden LBC en BBTK, houdt een besparing van 70 miljoen euro in. Het akkoord voorziet in een vermindering van het vaste loon van alle personeels- en directieleden met 3 procent. Een loonsvermindering is volgens Trends vrij revolutionair voor de bankensector, en kan richtinggevend zijn voor wat er in andere financiële instellingen staat te gebeuren. Volgens BNP Paribas Fortis zijn er maatregelen genomen om de koopkracht van de personeelsleden op peil te houden. Zo wordt het mogelijk de dertiende maand in maandelijkse uitkeringen op te nemen, en ook een spreiding van het variabele loon wordt mogelijk gemaakt. De parameters voor de toekenning van het variabele loon worden veranderd: dit deel van het loonzakje wordt afhankelijker van de duurzaamheid van de winst en de tevredenheid van klanten en medewerkers. Ten slotte voorziet het akkoord ook in tewerkstellingszekerheid tot 2016. BNP Paribas Fortis telt 17.000 personeelsleden in ons land.

.

Nu in het nieuws