Niet oordelen op basis van Facebook of Twitter

Print
Zondagochtend zat schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) bij ATV samen aan tafel met Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Aanleiding was de harde uitspraak van Voorhamme in de voorbije week dat het huidige onderwijssysteem “veel afval” creëert.


De formulering van Voorhamme was misschien schokkend, maar daarom niet minder juist. Soms moet je als politicus de grenzen van het algemeen aanvaarde taalgebruik verleggen om je punt te maken. Dat heeft Voorhamme gedaan, en zijn straffe uitspraak heeft zijn effect niet gemist. Hij had zich er van mij dan ook niet voor moeten verontschuldigen.

Veel ergerlijker dan de uitspraak zelf zijn sommige reacties. Een ACOD-vakbondsman eiste het ontslag van Voorhamme als schepen. Aan de motivering kon je merken dat die eis niet gebaseerd was op een grondige studie van de context waarin de schepen zijn uitspraak had gedaan, maar veeleer op wat daarover pakweg op Facebook of Twitter was verschenen. Wie het onderwijsbeleid in Antwerpen iets langer volgt dan een tweet, weet wel beter. Niemand kan ontkennen dat er in de stad al jaren netoverschrijdend aan de toekomst wordt gewerkt.

Dat was zondag ook te merken aan Mieke Van Hecke, die Voorhamme op geen enkele manier veroordeelde. Ook zij beseft dat een grondige onderwijshervorming zich opdringt. Alleen is zij (nog) niet bereid om daarin zo ver te gaan als Voorhamme, die het hele systeem in twijfel trekt. Hij wil naar een onderwijs op maat van elke leerling, weg van het klassieke denken in termen van hokjes en structuren, maar gericht op het afleveren van jonge volwassenen die bruikbaar zijn voor de samenleving. Dus: geen jongeren die het onderwijssysteem dienen, maar het omgekeerde. Dat is in de praktijk geen evolutie, maar een revolutie.

De komende jaren moet Antwerpen door de demografische explosie zorgen voor heel veel extra capaciteit in het onderwijs. Daarom is het enorm belangrijk om nu de richting aan te geven die we willen inslaan met ons onderwijs. Het uitstellen van de grote hervormingen tot de volgende legislatuur, na 2014, is dan ook geen optie. Op z’n minst moeten de krijtlijnen worden uitgezet, zodat in Antwerpen geen hard labeur wordt verricht dat enkele jaren later weer moet worden bijgestuurd onder druk van nieuwe decreten.

Door Lex Moolenaar

.

Nu in het nieuws