Federale regering is geen voogd

De formatie ligt tot maandag stil. Ondertussen zijn er natuurlijk wel enkele werkgroepen aan het cijferen.Een mens vraagt zich af wat er na meer dan 500 dagen nog te rekenen valt.

Gva.be

Toegegeven, over de begroting wordt nog niet zó gek lang gepraat. In de tijd dat de N-VA er nog bij was al helemaal niet, en nadien werd er weken alleen maar over het communautaire onderhandeld.

Maar toch. Iedereen weet al jaren dat er zware besparingen nodig zijn. Wat heeft de verschillende koninklijke gezanten belet om niet onmiddellijk een aantal begrotingsexperts aan het werk te zetten zodat de impact van alle mogelijke scenario’s nu netjes op papier stond? Besturen is vooruitzien, heet het. Maar niet in België, zo blijkt.

Het enige waar men begrotingsgewijs nu al een akkoord over heeft, is het streefdoel: de federale overheid moet volgend jaar 11,3 miljard euro besparen. Het uitgangspunt, gebaseerd op voorzichtige economische ramingen, ligt vast. Dat is tenminste al iets waarover men het eens is. En als signaal naar de internationale geldmarkten is het zelfs niet onbelangrijk.

Maar nu mag men niet stilvallen. De doelstellingen moeten waargemaakt worden. Op zeer korte termijn. Hoe langer er wordt getreuzeld, hoe meer de beleggers gaan twijfelen over de slagkracht en de ware bedoelingen van de nieuwe regering.

Een paar tanden bijsteken is de boodschap, en ophouden met leuteren over de inspanning van “de anderen”, zijnde de gewesten. De federale onderhandelaars moeten in hun eigen bord kijken. En als ze dat toch niet kunnen laten, dat ze dan een voorbeeld nemen aan Vlaanderen in plaats van er kritiek op te geven. Als de Vlaamse regering een kindpremie wil geven, dan is dat háár beslissing. Zo werkt dat in een federaal land. De nationale regering is geen voogd van de Vlaamse regering. Dat is de kiezer.

Die Vlaamse regering heeft overigens, als enige overheid in dit land, een begroting in evenwicht. Voor de liberalen een teken dat ze nog meer inspanningen aankan. Zij willen Vlaanderen verplichten van overschotten te boeken zodat het federale niveau wat minder moet doen.

Dat is de omgekeerde wereld. Wie goed werkt moet beloond worden, niet bestraft.

Door Paul Geudens

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws