Haven van Brussel onderzoekt haalbaarheid passagiersterminal voor grote cruiseschepen

Print
De haven van Brussel gaat de haalbaarheid bekijken van een passagiersterminal voor grote cruiseschepen samen met een platform voor goederenoverslag in Neder-over-Heembeek. Dat is bekendgemaakt bij de ondertekening van het samenwerkingsakkoord "connecting citizens ports 21".
De Brusselse havenautoriteiten namen het initiatief voor deze internationale samenwerking.

De havens van Brussel, Luik, Rijsel, Parijs, Zwitserland (Bazel), Rijnhaven Bazel-Mulhouse-Weil en de provincie Utrecht starten met het uitwisselen van "good practices". Een van de belangrijkste doelstellingen wordt het zoeken naar praktische oplossingen voor de integratie van havenactiviteiten in een stedelijke omgeving. De nieuwe haalbaarheidsstudie van de haven van Brussel voor de passagiersterminal voor cruiseschepen en een platform voor goederenoverslag op de Meudonsite in Neder-over-Heembeek, zal lopen binnen dit internationaal samenwerkingsakkoord. Minister Grouwels (CD&V) bevoegd voor de Brusselse haven, is tevreden dat de Brusselse haven een voortrekkersrol zal vervullen in de optimalisering en innovatie van binnenhavens. Het connecting citizens ports 21-project wordt deels gefinancierd door het Interreg IVB-programma, een transnationale samenwerking van de Europese unie, en loopt tot 2014. Er is een globale investering van 8,2 miljoen euro mee gemoeid waarvan 3,9 miljoen euro komt van Interreg.