Financieel centrum Brussel is uitgesteld

Dexia bestaat niet meer. Het fiere huis van weleer, dat wou uitgroeien tot een wereldspeler voor de kredietverlening aan gemeenten en provincies, wordt nu appartement per appartement verkocht. Niet uit vrije wil, maar gedwongen. De bank staat in de feiten onder curatele van de overheid.

Gva.be

p>De gelijkenissen met de instorting van Fortis zijn opmerkelijk. Beide hadden een te grote expansiepolitiek gevoerd. Beide groepen waren voor de financiering van hun activiteiten afhankelijk van leningen van andere banken. Beide werden verlamd door strubbelingen in de directie en de raad van bestuur. Bij Fortis ging het om een strijd België - Nederland, bij Dexia om een gevecht België -Frankrijk. En beide kregen te maken met zeer ongeruste klanten. Voor Dexia kwam daar nog eens de invloed van de politiek bovenop.

De opdeling van Dexia is dan ook een gevolg van fouten op bestuursniveau.

Toch moet dit niet leiden tot leedvermaak. De teloorgang van de financiële groep is slecht nieuws voor Brussel als financieel centrum. Nu schiet alleen nog KBC, waar alle aandeelhouders en de directie wel gingen voor een gemeenschappelijk project, over als grote Belgische instelling. Fortis Bank ging eerder al op in het Franse BNP Paribas. En de Bank Brussel Lambert werd een onderdeel van ING. De beslissingscentra verhuisden naar Parijs en Amsterdam.

Dat heeft gevolgen voor de tewerkstelling. Vooreerst voor de hoofdkantoorfunctie. Kijk naar Dexia. Daar was voor de coördinatie van de verschillende onderdelen van de groep liefst vierhonderd man in de weer op het Brusselse hoofdkantoor. Bovendien vind je daar ook de hogere en beter betaalde functies het meest. En hoe groter de bank, hoe meer interessante jobs.

En minimaliseer zeker de afgeleide tewerkstelling niet. Rond hoofdkantoren van banken vestigen zich heel wat dienstverleners. Vaak met werknemers op hoog niveau.

Intussen is het hopen op een snelle doorstart van Dexia Bank België op een solide basis. Want alleen dat kan de onzekerheid bij de spaarders wegnemen. Dexia is immers de bank van de man in de straat. En die hoort niet wakker te liggen van het gerommel boven zijn hoofd.

Door Johan Van Geyte

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws