Sectorakkoord in de uitzendsector

Print
De sociale partners van de uitzendsector hebben, na maanden van moeizame onderhandelingen, een sectoraal akkoord bereikt voor de periode 2011-2012. Het akkoord binnen het paritair comité 322 heeft betrekking op meer dan een half miljoen uitzendkrachten, zo maakte werkgeversorganisatie Federgon bekend.

Het akkoord voorziet onder meer in een hogere eindejaarspremie en in nieuwe regels rond het inhouden van de bedrijfsvoorheffing. Hiermee moet vermeden worden dat uitzendkrachten bij de afrekening van hun belastingen teveel moeten bijbetalen. De sectorale CAO rond de preventie van discriminatie werd geactualiseerd. De sociale partners kwamen daarnaast nog overeen dat er verder onderhandeld zal worden over de invoering van een aanvullend pensioen op het niveau van de sector. "Uitzendkrachten worden nu soms tewerkgesteld in sectoren waar een tweede pensioenpijler bestaat, maar hebben er zelf geen recht op", legt Federgon uit. Ook de onderhandelingen over extra vorming van uitzendkrachten worden voortgezet.