Nooit eerder gingen meer bedrijven failliet dan in september jongstleden

Print
Met 1.165 failliete bedrijven is in september een nieuw absoluut maandrecord gevestigd. Het vorige record is precies één jaar oud: in september 2010 telde het handelsinformatiekantoor Graydon 1.076 falingen. Sinds begin dit jaar hebben al 7.610 Belgische ondernemingen de boeken neergelegd, een stijging met 2,67 procent tegenover vorig jaar.

Graydon spreekt over een 'Indian Winter' in tegenstelling tot de weerkundige 'Indian Summer'. September is elk jaar wel traditioneel een van de zwaarste faillissementsmaanden na de vakantiemaanden juli en augustus met het gerechtelijk verlof. De kleinere sector van koeriers en posterijen heeft het bijzonder zwaar. Graydon telt er over negen maanden één faillissement per 33 ondernemingen. Ook binnen de kleinhandel, het wegtransport, de horeca en de (kleinere) bouwnijverheid stapelen de problemen zich opnieuw op, met in elk van deze sectoren een toename van het aantal faillissementen met méér dan 5 procent. Tot eind september bedroeg het rechtstreeks banenverlies 13.978 jobs als gevolg van een bedrijfsfaillissement. In Vlaanderen gingen per einde september 3.573 bedrijven over de kop, een daling met 2,85 procent tegenover dezelfde periode in 2010. Wallonië (2.244 falingen) kent met 8,83 pct de grootste stijging. Het Brussels gewest (1.778 falingen) volgt met een toename van 6,85 procent. "De komende maanden beloven bijzonder zwaar te worden. Het sterk neerwaarts gerichte betaalgedrag over het eerste en tweede trimester, de economische vraagtekens die sinds enkele weken aan de oppervlakte komen en de vaststelling dat steeds meer kmo's door hun reserves heen geraken, geven weinig hoop op beterschap", aldus Graydon.