Rechtbank: "Personeelsbelangen Santens wegen op tegen opmerkingen banken"

Rechtbank: Personeelsbelangen Santens wegen op tegen opmerkingen banken

Rechtbank: "Personeelsbelangen Santens wegen op tegen opmerkingen banken"

Print
Alhoewel de rechtbank zegt dat de opmerkingen van de banken over de lage overnameprijs ernstig zijn, wegen die toch niet op tegen het behoud van arbeidsplaatsen en loonafspraken. Dat zegt de persrechter van de Oudenaardse rechtbank van eerste aanleg, op basis van het twaalf bladzijden tellende vonnis.

Ook de voorgestelde overdracht van personeel, 42 bedienen en 153 arbeiders, wordt aanvaard. De banken KBC en Fortis verklaarden dat hun belangen geschonden waren omdat volgens hen Santens onder de liquidatiewaarde verkocht wordt. Ze wijzen ook op mogelijke concurrentievervalsing tegenover derden, en wezen op de noodzaak om de voorwaarden voor kredietverstrekking te herzien. In haar vonnis schrijft de rechtbank dat ze vaststelt dat de bemerkingen ernstig zijn, maar niet opwegen tegenover het behoud van de arbeidsplaatsen en het behoud van de loonafspraken. Het bod van 11 miljoen euro van Descamps, grotendeels in handen van Astrance Capital, werd aanvaard. Daaronder zit één miljoen euro voor het machinepark, 3,5 miljoen euro voor de voorraden, domeinnamen, handelsbenamingen, knowhow, intellectuele eigendomsrechten, merken, patenten, administratie en archief. Tot slot wordt 6,5 miljoen euro betaald voor de gebouwen van Santens in Oudenaarde, en een vakantiewoning in Eine. De overnemer moet ook 75 procent van de door OVAM opgelegde saneringskosten dragen. Volgens de rechtbank zijn er redelijke waarborgen om de continuïteit van de firma te waarborgen. Wellicht wordt de productie maandag hervat. De rechtbank wees tot slot een bod af van een Indiase kandidaat, die 1,8 miljoen euro veil had. Het vonnis wordt gepubliceerd in het staatsblad.

.

Nu in het nieuws