JEP pleit voor zelfregulerend optreden in de reclamesector

Print
De Jury voor Eerlijke Praktijken in de reclame (JEP) weerlegt de aantijging dat de controle op de reclame ontoereikend en inefficiënt is. Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) had die kritiek geuit na een studie naar het toezicht op reclame.

"Als orgaan voor zelfregulering werkt het JEP zeer efficiënt. We zijn het meest efficiënt in Europa", reageert woordvoerder Piet Jaspaert vanuit Polen. "Binnen de week worden ingediende klachten behandeld". Op een jaar behandelt de JEP volgens Jaspaert 300 tot 400 dossiers. Voorafgaandelijk controle uitoefenen op het eerlijk, wettelijk en ethisch karakter van reclame neigt volgens Jaspaert naar censuur. "Als het OIVO wil komen tot een soort controle op federaal niveau, dan mogen ze dat doen. Wij doen wel ons werk". Jaspaert wijst er verder op dat de JEP paritair is samengesteld, voor de helft met vertegenwoordigers van de reclamewereld en de helft vertegenwoordigers van de maatschappij. Als onafhankelijk orgaan worden wel degelijk sancties getroffen. "Reclameboodschappen moeten bij vastgestelde inbreuken gewijzigd worden - wat kosten meebrengt voor de bedrijven - of ze worden helemaal teruggetrokken. De veroordelingen verschijnen op de website, wat niet goed is voor het bedrijfsimago. Reclame moet ervoor zorgen geloofwaardig, legaal en maatschappelijk verantwoord te zijn", argumenteerde hij.

.

Nu in het nieuws