De ene burgeroorlog is de andere niet

Jean-François Leclercq, procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie, heeft gisteren een waarschuwing gelanceerd. Zij die België willen ontmantelen, moeten rekening houden met “onvoorzienbare gevolgen”. Zoals een burgeroorlog omtrent het Albertkanaal. Voor alle duidelijkheid: zijn toespraak was niet humoristisch bedoeld. Hij nam het op voor de haven van Luik in een gesplitst België.

Gva.be

p>“Bij vrije volkeren mag de zucht naar de zee niet onderschat worden”, zegt Leclercq, verwijzend naar een oorlog uit de 19de eeuw tussen Peru en Bolivië…

Wat moeten we daar nu van denken? Zijn er geen andere problemen bij justitie dan een corridor naar Luik? Mij verbaast het alvast niet dat op arresten van Cassatie jaren moet gewacht worden. Het tart elke verbeelding met wat de hoogste hermelijndragers zich daar bezighouden in hun ivoren toren.

De procureur-generaal van Antwerpen, Yves Liégeois, waarschuwt ook voor een burgeroorlog. Maar zijn woorden nemen we best wél heel ernstig. Samen met advocaat- generaal Piet Van den Bon heeft hij over het failliet van het migratiebeleid, de uitholling van de sociale wetgeving en de rampzalige gevolgen ervan voor de sociale zekerheid.

De lakse houding van de politici – zij weigeren de gaten in de wetgeving op te vullen onder het mom van politieke correctheid – kan tot het einde van de democratie leiden, aldus de Antwerpse magistraten. “De Belgische staat wordt leeggezogen”, stellen zij terecht. Door pseudo-asielzoekers en op winst beluste advocaten, door misdaadfilières en firma’s die met buitenlandse onderaannemers werken.

Ze hebben gelijk. Je mag er niet aan denken wat er – als gevolg van die fraude en misbruiken – staat te gebeuren op het moment dat er geen geld meer is om de pensioenen en andere sociale uitkeringen te betalen. Dan is een burgeropstand inderdaad niet denkbeeldig.

In andere landen heeft men dat ingezien en maatregelen genomen. Hier nog steeds niet. Voornamelijk in Franstalig België. Daar weigert men nog steeds elke verstrenging van het migratiebeleid en van de sociale wetgeving. Daar vinden ze een corridor naar Luik belangrijker dan een gezondmaking van de sociale zekerheid.

Door Paul Geudens

Vastgoed

Jobs in de regio