30.000 gepensioneerden waren zowel werknemer, zelfstandige als ambtenaar

Print
Dertigduizend mensen die nu met pensioen zijn, waren tijdens hun actieve beroepsloopbaan zowel werknemer, zelfstandige als ambtenaar. Dat blijkt uit het jaarverlsag van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). De RVP betaalde op 1 januari 2010 in totaal 1.
791.526 mensen een uitkering. In de meeste gevallen ging het om een rustpensioen. In de andere gevallen om een overlevingspensioen. 66,65% van de begunstigden had zijn pensioen verdiend door te werken in één statuut. Bijvoorbeeld levenslang als gesalarieerd werknemer. Of een hele carrière als zelfstandige. Of als ambtenaar. Het aantal mensen dat er een gemengde loopbaan heeft opzitten, zit echter in de lift. Het bedraagt nu al 33,35%. Vooral de combinatie werknemers/zelfstandige is populair. Van de huidige gepensioneerden waren 339.083 mensen in dat geval. De combinatie werknemer/ambtenaar stond op het cv van 218.659 mensen. Alleen de combinatie zelfstandige/ambtenaar was minder in trek. Ze kon slechts 9.268 mensen bekoren. Ten slotte waren er ook 30.066 mensen die de drie statuten hebben doorlopen. Ze waren tijdens hun actieve beroepsloopbaan zowel werknemer, zelfstandige als ambtenaar. De pensioenen voor de gemengde loopbanen zijn moeilijker te berekenen. De wetgevingen in de diverse stelsels zijn immers verschillend. JVG De RVP stelt wel vast dat het aantal gepensioneerden, dat in meerdere pensioenstelsels gewerkt heeft, zienderogen toeneemt. De voorbije 5 jaar steeg het aantal uitkeringsgerechtigden met een gemengde loopbaan met 4 %, van 573.674 naar 597.436. De trend was voornamelijk merkbaar bij het aantal nieuwe uitkeringen voor mannen, waar de stijging de voorbije 5 jaar 22,5 % bedroeg (van 50.957 naar 62.395 nieuwe uitkeringen). De cijfers voor de vrouwelijke gerechtigden zijn weinig representatief omdat hun pensioenleeftijd over dezelfde tijdspanne twee maal werd opgetrokken (van 63 naar 64 jaar in 2006 en van 64 naar 65 jaar in 2009). De complexiteit van de pensioendossiers neemt hierdoor gestaag toe. Een gerechtigde die zijn pensioen in verschillende stelsels aanvraagt, moet hiervoor bij verschillende pensioeninstellingen aankloppen en wordt met, soms, erg onderscheiden wetgevingen geconfronteerd Tussen januari 2006 en januari 2010 is het aantal uitkeringsgerechtigden (nieuwe gepensioneerden min overledenen) bij de RVP nauwelijks gestegen, van 1.747.111 naar 1.791.526 individuen of slechts 2,5 %.
Nu in het nieuws