De Werf, in de binnenstad van Lier, krijgt langs de Binnennete een trottoir van minimaal 3 meter.© Chris Van Rompaey

Lierse Werf langs Binnennete ondergaat metamorfose: minder parkeerplaatsen, minder bomen, maar veel breder voetpad

Lier -

De stad Lier plant vanaf het najaar van 2024 de heraanleg van de Werf en de aansluitende woonstraten, namelijk Bril, Kattenstraat, Kloosterstraat en Volmolenstraat. Volgens gemeenteraadslid en buurtbewoner Geert Marrin (Groen-Lier&Ko) zal de vergroening van de Werf erop achtergaan. Hij vindt het verder jammer dat ook na de heraanleg van de Werf fietsers niet in beide richtingen mogen rijden.

Chris Van Rompaey

“Het heraanleggen van een straat gaat vaak samen met het totaal herdenken van die straat”, reageert schepen van Openbare Ruimte en Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “In het geval van de Werf leggen we inderdaad een aantal nieuwe accenten. Zo kijken we naar volwaardige bomen om aan te planten op de Werf, wensen we een comfortabele strook voor wandelaars langs het water, behouden we een gedeelte van de parkeergelegenheid en kiezen we voor volwaardige voetpaden aan de kant van de gevels.”

Schepen Wollants beseft dat dit enkele uitdagingen oplevert, want een comfortabele wandelstrook aan de zijde van het water is momenteel niet voorhanden. “De bewandelbare strook heeft daar nu een breedte die varieert tussen 70 en 90 centimeter. Wij zijn van mening dat een degelijke wandelstrook daar minimaal 3 meter moet bedragen.”

Hier is het voetpad slechts één tegel breed.© Chris Van Rompaey

Ook op het vlak van groenvoorziening stellen zich problemen. “Enerzijds omdat de bomen destijds werden aangeplant in zeer kleine plantvakken. Dat heeft geleid tot de huidige kleine bomen, die verre van volwaardig zijn, en waarvan de levensduur beperkt is. Doordat ze zo klein zijn, is hun schaduwwerking ook zeer beperkt.”

“Anderzijds heb je het gegeven dat de bomen midden in het voetpad staan. Op verscheidene plaatsen blijft daardoor aan de waterzijde 80 centimeter voetpad over, aan de straatzijde 40 centimeter. Dat zorgt ervoor dat rolstoelgebruikers er niet terecht kunnen. Om die reden kiezen we voor een aantal grotere bomen, die wel alle kansen krijgen om volwaardig uit te groeien in de straat”, stelt Wollants.

Laden en lossen

Na de heraanleg van de Werf blijven in het plan dat nu voorligt, nog tien van de zeventien parkeerplaatsen over. “Door deze ingreep kunnen we ook ruimte maken voor de andere functies, zonder de parkeergelegenheid volledig weg te nemen en om bewoners bijvoorbeeld de kans te geven te laden en te lossen, en om parkeerruimte te behouden voor de handelszaken die zich daar bevinden.”

Schepen Wollants weerlegt de kritiek van raadslid Geert Marrin. “Ik ben op zich grote voorstander van het zogenaamde beperkte eenrichtingsverkeer, dus het toelaten dat fietsers in beide richtingen in een eenrichtingsstraat mogen rijden. Maar op de Werf is de meerwaarde toch wel beperkt. Aan het kruispunt met de Rechtestraat kunnen die fietsers immers enkel linksaf en bovendien ligt de as Papegaaienstraat-Felix Timmermansplein exact parallel aan de Werf voor dat soort bestemmingen.”

Verkoeling

Wollants verdedigt ook het terugbrengen van de negentien kleine bomen tot een drietal grote. “Het effect op verkoeling door bomen hangt niet af van het aantal bomen, wel van de totale bladoppervlakte. Veel kleine boompjes zijn dus niet per se beter”, besluit de schepen.

De negentien kleine bomen maken plaats voor een drietal grote.© Chris Van Rompaey

De stad Lier laat de plannen voor de Werf en aansluitende straten momenteel verder technisch uitwerken met het oog op de vergunningsaanvraag. Zodra het voorontwerp klaar is, worden de buurtbewoners opnieuw geïnformeerd. Als alles vlot verloopt, verwacht schepen Bert Wollants dat de heraanleg in het najaar 2024 aanvat. Het vernieuwen van de nutsleidingen gebeurt al dit najaar.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier