© ATV

Werken voor Pomppark Zuid in Antwerpen gaan van start in 2024: ruimte voor groen, water, recreatie en erfgoed

Antwerpen -

Het Antwerpse college heeft het definitieve ontwerp goedgekeurd voor Pomppark Zuid, het eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten. Het nieuwe park wordt een plek voor de buurt met ruimte voor groen, water, recreatie en erfgoed. De start van de werken staat gepland begin 2024.

Het nieuwe Pomppark krijgt als centraal punt het bestaande pompstation dat tevens ook de stilste plek van het park wordt, omdat ze op het laagste punt ligt: bijna acht meter onder het straatniveau van de Singel en afgeschermd door een geluidswand. Een zitheuvel met verschillende terrassen en een gevel die gebruikt kan worden voor streetart omringen het pompstation.

Het bestaande groen krijgt een plek in het project en wordt aangevuld met nieuw groen in de vorm van grasland, heesters en bomen. Op twee nieuwe groene zones in gras kunnen buurtbewoners genieten van het park. Bijzonder is dat al het hemelwater in het park zelf wordt opgevangen en ook ter plekke kan infiltreren wat ook de verharding van de Singel ten goede komt.

Naast groen en water krijgt ook erfgoed een centrale rol in het park. Twee poortgebouwen van de vroegere Brialmontomwalling bevonden zich op de plek van het park en zullen worden aangeduid met muurtjes in kleiklinkers. Paadjes geven de oorspronkelijke doorgang weer en een blauwe steen toont de plattegrond van de volledige Brialmontomwalling. Ook aan kinderen en honden wordt gedacht met een speelzone en hondenloopzone van 3.200 m².

Grondplan van Pomppark Zuid.© BUUR-Latz-Greisch-SWP i.s.m. Antea en Levuur

Pomppark Zuid is het eerste project van het Ringpark Groene Vesten, in het zuidelijke deel tussen de Kolonel Silvertoplaan en de Jan van Rijswijcklaan. Het nieuwe park ligt tussen het treinstation Antwerpen-Zuid, de spoorweg, de Desguinlei en de Jan Van Rijswijcklaan. Het goedgekeurd ontwerp is een resultaat van verschillende werksessies en Ringdagen met in het achterhoofd de mogelijkheid tot een toekomstige overkapping.

"We zetten hiermee de eerste stap in de ontwikkeling van het Ringpark Groene Vesten, een park dat de bestaande en nieuwe Vestenparken met elkaar verbindt”, zegt Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Het maakt van deze zone langs de Ring een groene verblijfplek voor de stad en de nabijgelegen buurten. Samen met de aanplanting van de groenzone implementeren we geluidwerende maatregelen, wat op korte termijn een bonus voor de leefbaarheid van de buurten oplevert." De opening van het nieuwe park is voorzien in het najaar van 2026. (bekn)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV