Het groen mag het zicht op de Prins Boudewijnlaan niet belemmeren volgens Edegem.© Filip Spoelders

UPDATE. Edegem eist beter maaibeheer op middenberm Prins Boudewijnlaan, maaibeurten zijn aan de gang

Edegem -

Automobilisten hebben het reeds gemeld en ook de gemeente Edegem dringt blijkbaar al even aan op een beter maaibeheer van de middenberm op de Prins Boudewijnlaan. Burgemeester Koen Metsu (N-VA) zet druk bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat aangeeft dat de maaibeurten bezig zijn.

Filip Spoelders

De verkeersveiligheid van de Prins Boudewijnlaan staat al langer ter discussie, maar een eenvoudig ingreep om bij te dragen tot de veiligheid is het maaien van de berm om het zicht van de automobilisten vrij te houden. Een werk waarin wegbeheerder AWV tekort schiet volgens burgemeester Metsu.

“Hoewel we geconfronteerd werden met betreurenswaardige ongevallen op de Prins Boudewijnlaan, waarbij helaas vaak onoplettendheid een cruciale factor bleek te zijn, heeft AWV deze huidige situatie zelf in de hand. Ieder jaar krijgen wij beloftes dat het maaibeheer volgend jaar beter zal zijn. Het is nog nooit zo erg geweest. Ik schaam me diep als burgemeester van onze mooie gemeente.”

Maaibeurten begonnen

Woordvoerder Stefanie Nagels van AWV Antwerpen geeft aan dat het maaien al voor de oproep van de burgemeester is opgestart. “De vraag vanuit Edegem is niet in dovenmansoren gevallen. De aannemer was begin deze week reeds bezig met het verwijderen van de boomscheuten en op vrijdag werd het gras uit veiligheidoverwegingen gemaaid.”

Metsu geeft aan dat zijn bevoegde schepen en Edegemse diensten geregeld aan AWV hebben laten weten dat een maaibeurt nodig is. Hij wil dan ook dat er meteen wordt gehandeld. “De gemeente houdt AWV aansprakelijk voor deze schrijnende situatie, waarbij wij reeds ettelijke malen gewaarschuwd hebben voor het gevaar op ongevallen door onder andere het gebrekkig zicht door het uitblijven van het maaien van de bermen. De Prins Boudewijnlaan en ook de Boniverlei zijn cruciale verbindingswegen.”

AWV geeft aan verschillende vragen te hebben ontvangen vanuit Edegem. “Onze wegentoezichters zijn ook gaan kijken en hebben de aannemer gevraagd om er te gaan maaien. Maar die aannemer heeft ook zijn planning. Na een eerste vraag van Edegem zijn er nog enkele geweest en hebben we extra aangedrongen om de maaibeurt vroeger te plannen”, geeft de woordvoerder aan.

Bermbeheer

AWV Antwerpen voegt er aan toe dat het bermbesluit wordt gevolgd voor het maaien. “Met ons bermbeheer willen wij de biodiversiteit verhogen. Hiervoor volgen wij het bermbesluit waarbij wij niet voor 15 juni en voor 15 september mogen maaien. Er zijn twee uitzonderingen. Een daarvan is wanneer het groen de verkeersveiligheid in gedrang brengt. Dit is zo in Edegem waardoor we vroeger maaien.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Edegem