Verkeersspiegels worden eigenlijk niet meer geplaatst omdat ze een vals gevoel van veiligheid geven en soms een vertekend beeld opleveren.© Pol De Wilde - Corelio

Bewoner Verscheurde Hoeve bezorgd voor spelende kinderen in straat

Halle-Zoersel -

Een bewoner uit de Verscheurde Hoeve in Halle-Zoersel kwam tijdens het vragenhalfuurtje in de gemeenteraad aandacht vragen voor de veiligheid in zijn straat. Volgens hem spelen er ’s zomers veel kinderen op de straat en wordt er veel te hard gereden.

De Verscheurde Hoeve is een straat tussen de Lage Weg en de Berkemei. Volgens de bewoner wordt er veel te snel doorgescheurd, terwijl er verschillende kinderen wonen. Hij vroeg of er een verkeersbord plaatselijk verkeer geplaatst kan worden. De man vreest dat er anders vroeg of laat een kind zal worden aangereden.

Schepen voor mobiliteit Marc De Cordt (Groen) toonde begrip voor zijn vraag. Hij zegt ook dat hij zulke verzuchtingen bijna wekelijks hoort uit verschillende straten. “Maar wij nemen geen aparte maatregelen straat per straat. We gaan dit opnemen bij de opmaak van het wijkcirculatieplan. Hiervoor zullen alle burgers input kunnen geven.” De buurtbewoner wou weten wanneer dit wijkcirculatieplan er dan komt. “Na de rioleringswerken in de Wandelweg en Heidehoeven”, wist de schepen. De man was niet echt tevreden, want hij vreest dat dit te lang gaat duren.

Voorts kaartte hij de situatie met de bollen aan het kruispunt Kwadestraat-Wandelweg aan. Volgens hem is het zicht daar zeer slecht en verleent niet iedereen voorrang. Hij vroeg of er geen verkeersspiegel kan worden geplaatst. “Wij zijn geen voorstander van verkeersspiegels, en de politie evenmin, omdat ze vaak een vertekend beeld geven”, zei schepen De Cordt. “Wie daar genoeg vertraagt heeft voldoende zicht om veilig het kruispunt voorbij te rijden.”  kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners