Margriet Hermans komt de Olense senioren amuseren.© fvv

Nieuwe politieke familie pakt uit met seniorenfeest

Olen -

Dorpslijst Olen haalt op donderdag 8 juni Margriet Hermans naar Olen om voor sfeer te zorgen op een seniorenfeest. De lokale partij wilt daarmee gehoor geven aan de vraag van heel wat Olense senioren naar meer activiteiten die op hun leeftijdsgenoten gericht zijn. Maar ook jongere fans zijn welkom.

“We speelden al langer met het idee om weer optredens te organiseren” zegt Christel Van Roie van Dorpslijst. “Samen met mijn man organiseer ik al jaren rock- en metaloptredens, zoals Olensfest en Crownfest, maar het kriebelde om eens iets anders te doen op muzikaal vlak.”

Geert Van Laer haalt herinneringen op aan de tijd dat hij samen met Christel de cafetaria van de Olense sporthal uitbaatte en toen ook een seniorennamiddag organiseerde waarop heel wat volk afkwam. “Dat was toen zo leuk dat we binnen het bestuur van Dorpslijst Olen al snel beslisten om dat idee eens uit te voeren als partij en daarbij te kiezen voor een topaffiche met Margriet Hermans en lokale zanger Eric Burgers.”

De woonzorgcentra in Olen zetten al fel in op een boeiend entertainmentprogramma en ook daarbuiten zijn er ouderenverenigingen en het lokaal bestuur die heel wat activiteiten aanbieden. “Toch blijkt er, uit contacten die we met Olenaars hebben, nog vraag te zijn naar extra activiteiten die op ouderen gericht zijn. Veelal komt die vraag van ouderen die niet actief zijn in een vereniging en nog zelfstandig wonen”, zegt Tim Nagels.

“Daarom willen we op 8 juni alle ouderen eens in de bloemetjes zetten met een muzikale en dansbare namiddag. Tegelijk zullen we, met het oog op de lokale verkiezingen in 2024, ook graag een luisterend oor bieden voor de verzuchtingen en bezorgdheden van de Olense senioren. Maar politiek is die dag natuurlijk veruit ondergeschikt aan plezier maken”, besluit Tim.

Het seniorenfeest vindt op donderdag 8 juni plaats van 13 tot 18u in de lokalen van Chiro Achter-Olen, Anemoonstraat 16. De inkom bedraagt 10 euro per persoon, inclusief koffie bij aankomst. Plaatsen kunnen gereserveerd worden via dorpslijstolen@telenet.be of via het telefoonnummer 0477/06.36.89. (mph)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners