Het open terrein vooraan was al van Herakles, de zone achteraan met binnenspeeltuin Speelmijntje komt erbij.© Filip Spoelders

Hockeyclub Herakles zet nieuwe stap om naar Boechout te verhuizen: “Akkoord over aankoop voormalige Voco-site”

Lier, Boechout -

“We hebben geen andere keuze dan uit Lier te verhuizen”, zegt Eric Maertens, voorzitter van Herakles Hockey Club. Om deze verhuizing voor te bereiden, kocht de club bijkomende gronden in Boechout aan.

Filip Spoelders

Begin vorig jaar lanceerde Herakles het idee om naar het woonuitbreidingsgebied langs de Borsbeeksesteenweg naast de tramterminus Capenberg in Boechout te verhuizen. “Maar het is duidelijk dat woonuitbreidingsgebied omzetten naar recreatiezone niet aan de orde is wanneer alle recreatiezone aan de overzijde van de Borsbeeksesteenweg nog niet is aangesneden”, zegt Maertens.

Hij doelt daarmee op de braakliggende recreatiezone, de punt genoemd, van 20.000 vierkante meter naast het Capenberg Oxaco Center waar de club sinds 2021 eigenaar van is (paars op de kaart). Herakles komt zo terug op zijn eerste visie om zijn activiteiten naar deze ruimte te brengen. Na het informeren van zijn leden lichtte Eric Maertens ook de Boechoutse gemeenteraadsleden in.

De paarse en blauwe zone is nu in handen van Herakles, de rode kan aangekocht worden voor verdere groei.© Filip Spoelders

“We hebben een bindende overeenkomst gesloten met de eigenaar van het voormalige Voco om het recreatiegebied naast de punt aan te kopen (blauw op de kaart). De akte zal tegen het einde van het jaar verleden zijn. Het gaat om een terrein van 10.000 vierkante meter met een sporthal, tennisvelden en het oude clubhuis van Voco.”

Speelmijntje blijft

Herakles hoopt tegen april 2024 te beginnen met de werken om het clubhuis van de voormalige tennisclub Voco om te bouwen tot zijn eigen clubhuis. “De huurovereenkomst van binnenspeeltuin Speelmijntje blijft bestaan. Het is een trouwe huurder en kan gewoon doorgaan.” Op de rest van het terrein komen twee volwaardige hockeyvelden en een parking die ook voor Speelmijntje moet dienen.

Met de aankoop van de Voco-terreinen beschikt Herakles nu over 30.000 vierkante meter. “Dit is evenveel als in Lier, dus niet voldoende om te groeien. We verwachten dat we door deze verhuizing, de betere ligging en de populariteit van de sport meer leden zullen gaan aantrekken. Tegen wanneer weten we niet, maar voor een derde fase denken we aan een terrein van 20.000 vierkante meter ten noorden van Capenberg Oxaco Center (rood op de kaart). Dit is recreatiezone met beperkingen, vooral op het vlak van verhardingen. We zijn hiervoor in gesprek met eigenaar Capenberg. Onze focus ligt nu eerst op terreinen die we in eigendom hebben.” Herakles telt momenteel negenhonderd actieve leden.

Weg uit Lier

De voorzitter beklemtoont dat een verhuizing noodzakelijk is. “Eigenlijk hebben we geen andere keuze dan uit Lier te verhuizen. Op onze huidige site kunnen we niet uitbreiden en de uitbouw van de fietsostrade waarlangs we liggen, heeft prioriteit. Infrabel wil twee overwegen sluiten waardoor we nog moeilijker bereikbaar zijn. Daarnaast heeft Infrabel gesprekken aangeknoopt om ons te onteigenen voor de aanleg van een fietstunnel tussen de wijk Zevenbergen en de fietsostrade. De beste locatie hiervoor komt uit op ons veld. Met Boechout worden we goed bereikbaar met de tramterminus in de buurt. De gemeente ligt trouwens in het hart van de woonplaatsen van onze leden.” (fisp)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Boechout