Essen peilt naar mening inwoners in de Grote Enquête.© Gemeente Essen

Essen stemt beleid af op Essenaren, met de Grote Enquête: “Zeg het maar, Essenaar”

Essen -

Essen bevraagt haar inwoners op negen verschillende domeinen en zal haar beleid afstemmen op de antwoorden. In 2017 deed de gemeente dat al eens, nu is de Grote Enquête ‘Zeg het maar, Essenaar!’ terug. Tegen september moet de uitkomst bekend zijn.

“Onze Essenaren krijgen geregeld de kans om hun mening te geven. Zo organiseerden we in oktober vorig jaar de wijkgesprekken. Een aantal keer per jaar bevragen we ons inwonerspanel De Adviseurs. Onder meer voor de inrichting van de nieuwe speelpleintjes konden bewoners mee kiezen via de online Kiesmeecampagne“, licht burgemeester Gaston van Tichelt (CD&V) toe.

“Deze maand organiseerden we ook twee inspiratiewandelingen voor de ontwikkelingen van het nieuwe Park Spoor Essen, en verder zijn ner heel wat participatiesessies en informatieavonden.”

“Nu volgt de klap op de vuurpijl: de Grote Enquête. Hiermee voelen we nog beter de polsslag van onze samenleving. Dat stelt ons in staat om goed rekening te houden met de mening van de Essenaren.”

Wat willen de Essenaren?

Drieduizend inwoners krijgen een brief met unieke code in de bus. Zij zijn willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister zodat de resultaten van deze enquête representatief zijn. Alle wijken, leeftijden en geslachten zijn hierin vertegenwoordigd en weerspiegelen de samenstelling van de Essense bevolking. De gemeente doet hiervoor beroep op het onafhankelijke studiebureau CityD-WES.

De enquête staat ook online en is toegankelijk voor elke Essenaar. Wie geen toegang heeft tot het internet, kan een papieren formulier ophalen aan de balie van het gemeentehuis.

Negen domeinen

In de enquête peilt de gemeente naar de mening van de Essenaar op negen domeinen: sport, cultuur en jeugd, scholen en kinderopvang, welzijn en gezondheid, wonen in Essen, veiligheid en overlast, lokale economie, natuur en ruimtelijke ordening, mobiliteit en verkeersveiligheid, en gemeentelijke dienstverlening.

In 2017 gaf drie op vier Essenaren aan graag in Essen te wonen. Toen bleken verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening de grootste werkpunten. Essenaren waardeerden toen vooral het rustige en landelijke karakter van de gemeente en gaven goede scores voor gemeentelijke dienstverlening, scholen, brandweer en spoeddiensten.

De resultaten van 2017 hebben een belangrijke rol gespeeld bij de opmaak van het meerjarenplan voor 2020-2025. De resultaten van deze editie worden opnieuw belangrijke richtingaangevers voor het Essen van de toekomst. De uitkomst van De Grote Enquête 2023 wordt in september bekendgemaakt. (Elke Lamens)

www.essen.be/zeghetmaaressenaar

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners