De jongeren uit de zes scholen in Beerse en Vlimmeren zamelden tientallen kilo’s zwerfvuil in.© Jan Hulselmans

1.600 schoolkinderen ruimen honderden kilo’s zwerfvuil op

Beerse

Ruim 1.600 kinderen uit de zes scholen in Beerse en Vlimmeren gingen woensdag de straat op om zwerfvuil in te zamelen.  

Gewapend met een fluovestje, handschoenen, prikstok en vuilniszakken kamden ze onder begeleiding de hele gemeente uit op zoek naar achtergelaten rommel. De kleuters maakten een rondje op hun eigen speelplaats.

De opruimactie ging op de woensdagmarkt op het Kerkplein in Beerse gepaard met een infostand van Mooimakers. Er boden zich hierdoor negen nieuwe zwerfvuilvrijwilligers aan. (bvdl)

De leerlingen trokken door de straten van de gemeente Beerse op zoek naar achtergelaten afval.© Jan Hulselmans

  

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Beerse