Het Mercuriuspad werd vijf jaar geleden ingewandeld, maar heeft nu nieuwe panelen met recent verworven inzichten gekregen.© RR

Archeologische werkgroep Mercurius verwerkt nieuwe inzichten in vernieuwd wandelpad

Grobbendonk -

Vijf jaar geleden opende de archeologische werkgroep Mercurius zijn Mercuriuspad, een wandeling langs zes infopanelen die de belangwekkende geschiedenis van Grobbendonk vertellen. Die worden nu aangepast aan nieuwe informatie.

Hans Otten

Dat er in Grobbendonk een specifieke archeologische werkgroep bestaat, mag geen wonder heten: het staat al eeuwen vast dat er een grote Romeinse nederzetting moet zijn geweest. En onderzoekers komen in de loop der jaren alsmaar meer te weten over de precieze omstandigheden betreffende dit voormalige handelsknooppunt. Precies vijf jaar geleden, in maart 2018, opende Mercurius een eigen wandelpad, waarbij de stappers verspreid over de route van 4 kilometer zes infoborden passeren die ieder een ander aspect van de lokale geschiedenis uit de doeken doet. Buiten de Romeinse aanwezigheid gaat het ook om de allereerste kerk van Grobbendonk of over het leven in de Merovingische tijd.

Maar nadien, in de periode 2018-2020, bracht de sloop van de enorme fabriek van McCain, die eind 2015 de deuren sloot, veel nieuwe informatie aan het licht. Na de afbraak van de gebouwen en voor er een nieuwe wijk zou oprijzen, konden archeologen voor het eerst - en wellicht voor het laatst - op de plaats van de vroegere nederzetting zelf gaan graven. Precies in die omgeving stonden enkele stenen tempels en gebouwen in de Romeinse periode. Het was geen klein Romeins dorpje: de grootste tempel had een omvang van 30 bij 30 meter, met een aanbouwsel van 11 bij 11 meter er tegenaan. De Romeinse hoofdweg was toen maar liefst 9 meter breed, een pak groter dan de huidige gemeentewegen.

Bij de opgravingen op de vroegere site van voedingsfabriek McCain zijn heel wat sporen van de Romeinse nederzetting teruggevonden.© RR

Nieuwe panelen

“De archeologische onderzoeken zijn allemaal verwerkt, de resultaten zijn bekend”, klinkt het bij de archeologische werkgroep Mercurius. “Voor zijn vijfde verjaardag rusten we ons Mercuriuspad daarom uit met nieuwe infopanelen op basis van die verworven informatie. Dat wandelen we zaterdag 27 en zondag 28 mei tijdens de Archeologiedagen in. Het aangepaste pad is 4 kilometer lang, oftewel 5.714 stappen of in Romeinse voet 13.500 pedes.”

Bij die wandelingen ontmoet je bij de panelen over die Romeinse tijd daarom extra attracties in de vorm van belevingsvolle stands en enthousiaste vrijwilligers om je onder te dompelen in de nieuwe kennis. “In de ArcheoHotspot aan de Mercuriussite (het vroegere McCain, red.) kan je in een notendop meer leren over het leven van de Romeinen. Maak er zelf een potje in klei, puzzel met de scherven die gevonden zijn op de site, ga bikkelen op z’n Romeins, speel het rotaspel of val de romeinen lastig met je vragen”, klinkt het.

Je kan het Mercuriuspad vrij wandelen vanaf de bibliotheek op het Astridplein 3, of aansluiten bij een gegidste wandeling die telkens om 10u en 14u vertrekt. Daarvoor moet je je wel vooraf inschrijven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Grobbendonk