De fietsstraten worden fietszones.© kma

Eenrichtingsverkeer in centrum Ranst en nieuwe fietszones

Ranst -

De gemeenteraad keurde een aanvullend verkeersreglement goed om van de Schoolstraat, Gasthuisstraat en Lievevrouwestraat in Ranst een fietszone te maken. Op 4 mei besliste het college van burgemeester en schepenen al om in de Gasthuisstraat en de Lievevrouwestraat eenrichtingsverkeer in te voeren als proefopstelling.

Kristin Matthyssen

De ingrepen zijn nog de uitvoering van de resultaten van een verkeersstudie waaraan de inwoners in 2021 konden deelnemen. Op 14 maart 2023 adviseerde de commissie Mobiliteit en Openbare Werken om de Schoolstraat, Gasthuisstraat en Lievevrouwestraat als fietsstraat in te richten. Sinds 1 april 2023 is de wegcode aangepast en is het woord ‘fietsstraat’ in de regelgeving vervangen door ‘fietszone’.

Het Annuncia Instituut in Ranst in de Gasthuisstraat. Hier komt eenrichtingsverkeer in de richting van de kerk als proefopstelling.© kma

Onlangs besliste het college van burgemeester en schepenen al om in de Gasthuisstraat en Lievevrouwestraat eenrichtingsverkeer in te voeren als proefopstelling. Volgens de gemeente is de vrije basisschool vragende partij in het kader van de verkeersveiligheid.

De enkelrichting gaat van de Kromstraat via de Gasthuisstraat naar de Lievevrouwestraat en zo naar de Broechemlei. “Door de invoering van een fietszone in combinatie met de proefopstelling zal de fietser meer ruimte krijgen in het centrum van Ranst”, zegt mobiliteitsschepen Luc Redig (Groen).

Dit reglement gaat in vanaf 1 juli. Roel Vermeesch (onafhankelijke) trok in twijfel of de vrije basisschool echt vragende partij is. “De school wou vooral een kiss & ridezone”, zei Vermeesch. “Die komt er ook”, gaf Luc Redig mee. “We gaan dit alles ook continu evalueren.”

Fernand Bossaerts (CD&V) is niet tegen fietszones. “Maar ze functioneren pas als er meer fietsers dan auto’s door die straat rijden, en ik trek in twijfel of dit in deze nieuwe fietszone het geval is. In de Lievevrouwestraat is dat zeker niet het geval”, haalde hij cijfers aan. “In de Kapelstraat in Broechem is dat bijvoorbeeld ook niet zo, en daar word je als fietser voortdurend voorbijgestoken in de fietsstraat.”

“Mij overkomt dit niet, want ik fiets in de Kapelstraat daar in het midden van de straat”, zegt schepen van mobiliteit Luc Redig (Groen). “Bij fietsers bestaat er nog te veel angst om dat af te dwingen. Maar het is altijd een moeilijke oefening. We zijn er van overtuigd dat we het centrum van Ranst hiermee aangenamer gaan maken.”

De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietszone is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven.

De nieuwe verkeersmaatregelen werden goedgekeurd, Vlaams Belang en Sonja De Pooter (onafhankelijke) stemden tegen.

© kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners