De gronden in de Weidestraat.© kma

Plannen sociale koop- en huurwoningen Weidestraat weer stapje dichterbij

Emblem -

Het groot sociaal bouwproject dat de gemeente Ranst samen met de nieuwe sociale woonmaatschappij wil ontwikkelen aan de Weidestraat in Emblem,komt weer een stap dichterbij.

Kristin Matthyssen

Eerder raakte bekend dat de gemeente Ranst samen met de nieuwe sociale woonmaatschappij 75 sociale huurwoningen en 75 sociale koopwoningen wil realiseren op een terrein van acht hectaren in woonuitbreidingsgebied aan de Weidestraat in Emblem. Deze gronden waren eerder door sociale huisvestingsmaatschappij Vitare, een dochter van woningbouwer Matexi, al bestemd voor sociale woningbouw. Maar Vitare ging in vereffening en de curator wou de gronden niet aan de gangbare prijs verkopen, terwijl de maximumprijzen voor gronden voor sociale huisvesting een vast gegeven zijn. Bovendien kon de curator deze gronden niet aan een andere koper slijten, want ze komen als woonuitbreidingsgebied in Ranst alleen in aanmerking voor sociale woningbouw.

Die klip lijkt nu genomen. Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) vertelde op vraag van oppositieraadslid Roel Vermeesch (onafhankelijke) dat de minister inmiddels een andere curator heeft aangesteld. Het is nu de bedoeling de gronden over te dragen en een plan van aanpak op te stellen.

Raadslid Vermeesch polste wanneer de omwonenden bij de zaak betrokken gaan worden, omdat er onrust heerst over de mogelijke impact. “Er is al overleg met de buurt geweest. Wij hebben ook als gemeente al duidelijk gesteld dat van de 8 hectare slechts 4 hectare bebouwd mag worden. Aan de buitenzijde moet een groenzone helemaal rondom komen, zodat de omwonenden die nu zicht hebben op een maïsveld nog altijd op een groene zone zullen uitzien. Er volgt ook nog een participatieronde”, verzekerde de burgemeester.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners