De Heilig Hartkerk van Winkelomheide is een groot gebouw, dat tegen 2025 een zorgende of sociale nevenbestemming moet krijgen.© Hans Otten

Kerk Winkelomheide moet zorgende of sociale nevenfunctie krijgen

Geel -

De Heilig Hartkerk in Winkelomheide is een van de vier kerken die het stadsbestuur een nieuwe (neven)bestemming wil geven. Specifiek voor dit gebouw kijkt Geel uit naar een zorgend karakter of sociale functie.

Hans Otten

Het Geelse kerkenplan legde zes jaar geleden de herbestemming of nevenbestemming van de kerken van deeldorpen Holven, Punt, Stelen en Winkelomheide op tafel. In Stelen is de aangrenzende basisschool al langer vragende partij om (een deel van) de kerkruimte te mogen benutten, maar voor de andere kerken is een toekomstige invulling lang niet duidelijk. Tot huisartsen Ethel Brits en Tine Caeyers van zorgpraktijk De Wingerd uit Winkelomheide eind vorig jaar te kennen gaven dat ze concreet dromen van een multidisciplinaire praktijk in een deel van de lokale Heilig Hartkerk. Intussen kregen de initiatiefnemers zelfs al overheidssteun van Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) toegekend.

Dat betekent niet dat die plannen daarmee automatisch uitgevoerd worden. Maar de stad is die nevenbestemming alleszins wel genegen. “Het voorstel van de dokters om een zorgpraktijk te openen in de kerk bracht de bal aan het rollen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Dat project past binnen de visie van de stad om een zorgende en sociale functie onder te brengen in de kerk. Dat we dit jaar nog starten met de procedure voor een nevenbestemming betekent niet dat dit voorstel automatisch gekozen wordt. Ook andere kandidaten mogen hun voorstel indienen.”

Geen ontwijding

Het is uiteindelijk een werkgroep met vertegenwoordigers van de stad Geel, het bisdom en de kerkfabriek die moet bekijken welk project uiteindelijk het meest aan ‘de zorgende en sociale functie’ beantwoordt. Voor de Heilig Hartkerk gaat het expliciet om een nevenbestemming, wat betekent dat een deel van de kerk hoe dan ook beschikbaar blijft voor erediensten. Er volgt hier dus geen ontwijding van het kerkgebouw. Het doel is om tegen 2025 een nieuwe invulling te hebben.

“Het kerkenplan werd in het leven geroepen door het dalend aantal kerkgangers tijdens de afgelopen jaren. Daarnaast hebben oude gebouwen hoge onderhoudskosten. Steden en gemeenten komen hier vaak in tussen om het cultureel erfgoed te beschermen. Wij vinden het kerkenplan een mooie kans om de grote ruimte in het centrum van Winkelomheide opnieuw een zinvolle invulling te geven”, zegt de stad Geel. Het doel is van de kerk opnieuw een plek te maken die breder ingezet wordt voor de inwoners van ‘de Hei’.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners