De lezers zullen nog een hele poos naar de huidige bibliotheek op het Hendrik Heymanplein moeten blijven gaan.© yjs

Nieuwe bibliotheek op Hendrik Heymanplein komt er niet: “Onmogelijk om onder 22 miljoen euro te blijven”

Sint-Niklaas -

De nieuwe bibliotheek en het Huis van het Kind op het Hendrik Heymanplein komen er (voorlopig) niet. Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft de opdracht stopgezet. Het blijkt onmogelijk om binnen het budget van 22 miljoen euro te blijven. “We betreuren dit enorm, maar moeten de zakelijke realiteit onder ogen zien”, zegt schepen van Cultuur Filip Baeyens (N-VA).

Yannick Joos

In november 2021 besliste de gemeenteraad om samen met een privépartner door middel van het zogeheten design and build-principe een nieuwbouw te zetten voor de bibliotheek en het Huis van het Kind op het Hendrik Heymanplein. De geschatte kostprijs bedroeg toen in totaal 22 miljoen euro, inclusief btw en prijsherzieningen. Bij een tussentijdse evaluatie lieten de geselecteerde partners echter weten dat datbedrag onvoldoende zou zijn.

“Zij gaven toen aan dat een aanpassing van de kostprijs noodzakelijk was door de stijgende bouwmateriaal- en loonkosten, vooral te wijten aan de coronapandemie en de wereldwijde energiecrisis door de oorlog in Oekraïne”, zegt schepen van Cultuur Filip Baeyens (N-VA). “Het was de uitdrukkelijke wens van het stadsbestuur om het traject voort te zetten op de voorgestelde locatie. Eind vorig jaar zorgden we voor een actualisatie van het bestek om het project met het beschikbare geld te kunnen realiseren.”

Aanpassingen brengen geen soelaas

De opdracht werd toen opgesplitst in twee delen, waarbij alleen het geïntegreerd ontwerp en het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen de huidige bestuursperiode zouden worden uitgevoerd. De voorwaardelijke en verdere uitwerking zouden worden overgelaten aan het volgende stadsbestuur.

LEES OOK. “Heraanleg Heymanplein on hold en 23 personeelsleden minder”: Sint-Niklaas moet besparen om door de crisis te komen

“Daarnaast werd de limiet van vijf procent voor prijsherziening geschrapt, gezien de onhaalbaarheid ervan door de nieuwe marktomstandigheden”, zegt schepen Baeyens. “Door die aanpassingen hoopten we het project alsnog te kunnen realiseren. Dus nodigden we de kandidaten uit om opnieuw een offerte in te dienen. Uit overleg blijkt echter dat zij het ook nu onmogelijk achten om binnen het bouwbudget te blijven. Maar een verhoging van het budget is nu niet aan de orde. Daarom zetten we de procedure voor de bouw van de nieuwe stedelijke bibliotheek en het Huis van het Kind stop.”

Voorspelde ramp

Nadat eerder bleek dat de plannen voor de herinrichting van de Grote Markt moeten worden herbekeken, is dit al het tweede grote project in Sint-Niklaas dat op korte termijn terug naar de tekentafel moet. De oppositiepartijen reageerden maandagavond ontgoocheld. “Toch zijn we niet verrast door dit nieuws. We hadden het de voorbije maanden zelfs meerdere keren voorspeld”, zegt CD&V-fractieleider Jos De Meyer. “De discussie over het budget en de timing moet nu helemaal opnieuw worden gevoerd.”

Vanaf nul herbeginnen

Frans Wymeersch, fractieleider van Vlaams Belang, pleit voor een volledig nieuwe start, vanaf een blanco blad. “Realistisch zijn wordt cruciaal”, zegt hij. “Tegelijk stellen we vast dat dit stadsbestuur weinig of geen prestigeprojecten heeft gerealiseerd.”

Kris Van der Coelden, fractieleider van Vooruit, noemde de beslissing een ramp en vreest dat het vertrouwen van de inwoners in de stad opnieuw geschonden wordt. “Het bestuur had de ambitie om de stad een nieuw gezicht te geven, maar moet wederom op zijn stappen terugkeren.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners