© Joris Herregods

Plots rijden we richting ‘Liège’ in plaats van ‘Luik’ op snelweg: “Geen sprake van een vergissing”

Brussel, Breda, Antwerpen-centrum en Liège rechtdoor. Wie het vernieuwde knooppunt Antwerpen-West neemt, heeft het mogelijk al gemerkt. De nieuwe wegwijzers voor de Kennedytunnel leiden chauffeurs naar Liège in plaats van naar Luik. Toch is het geen vergissing.

Thierry Goeman en Jef Van Hoofstat

Het knooppunt Antwerpen-West is, zoals voorzien in de plannen rond de Oosterweelverbinding, volledig vernieuwd. Het verkeer rijdt er nu over vers gegoten, biljartvlakke, wegen. Nieuwe verkeersborden moeten chauffeurs er wegwijs maken in de wirwar van op- en afritten en bruggen. Opvallend daarbij zijn, ondanks het feit dat we in Vlaanderen zitten, de wegwijzers richting Liège.

“Toch is er geen sprake van een vergissing”, zegt Katrien Kiekens van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer dat verantwoordelijk is voor de bewegwijzering. “Volgens de richtlijnen die we hanteren, wordt de taal van de bestemming gebruikt om steden aan te duiden op wegwijzers langs snelwegen. Alleen zie je dat nog niet zo vaak omdat het geleidelijk aan wordt ingevoerd. Maar de aanduiding naar Liège in Antwerpen is zeker geen vergissing”, klinkt het.

© JHS

Consequent

Aanduidingen als Rijsel (Lille) of Gand (Gent) die we nu nog vaak zien, maken de bewegwijzering moeilijker zonder een duidelijke meerwaarde te bieden, zegt ze. Het leidt soms tot verwarring. Vooral autosnelwegen in de omgeving van de taalgrens lijden aan een gebrek aan continuïteit in de bewegwijzering door het regelmatig wisselen van taal.”

Ze verwijst onder meer naar de E40 Brussel-Luik waar het, afhankelijk van de regio waar je passeert, de ene keer Luik is en de andere keer Liège wat op de blauwe borden staat. “Daarom is er beslist om consequent voor de taal van de bestemming te kiezen, een principe dat ook in het buitenland al wordt toegepast. En ook in Wallonië heeft men op het hoofdwegennet rond Luik de wegwijzers naar Aix-la-Chapelle al vervangen door Aachen.”

Duur

Dat de taal van de bestemming nog lang niet overal opduikt op wegwijzers heeft volgens het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer een goede reden. “De kostprijs voor het vervangen van al die borden (zeker als ze aan portieken hangen) ligt vrij hoog. Dat in combinatie met de hinder die het oplevert voor het wegverkeer, maakt dat we ze niet overal meteen vervangen maar wel bij grote wegenwerken zoals Oosterweel”, zegt Katrien Kiekens nog.

Want het is de bedoeling dat als je in de toekomst de E411 naar Namen neemt er overal op de borden Namur staat. Op de E19 naar Parijs zal er dan enkel nog Paris staan en Louvain, op de E40 van Luik naar Brussel, wordt ook in Wallonië gewoon Leuven.

© JHS

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER