Inwoners Renaat en Richard overhandigen de ideeënbus aan gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V) en burgemeester Luc Van Hove (CD&V).© kristin matthyssen

“Een kerk herbestemmen is altijd een beetje een rouwproces”

Massenhoven -

Een veertigtal inwoners van Massenhoven kwam zaterdag ideeën leveren voor de herbestemming van de Sint-Stefanuskerk. Een culturele invulling zoals een podiumzaal lijkt momenteel de meeste kans te maken.

Kristin Matthyssen

In april vond in de Sint-Stefanuskerk in Massenhoven de laatste eredienst plaats. Zaterdagvoormiddag kregen de inwoners de kans om ideeën te leveren over de nieuwe invulling van de kerk. De provincie Antwerpen maakt voor dit herbestemmingsonderszoek 37.000 euro vrij.

Losse objecten zoals de monstrans met relikwie zullen uit de kerk verdwijnen na de ontwijding.© kma

Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V) kwam de ideeëndoos in ontvangst nemen. Het multidisciplinaire team Studio Open Kerken werkt de voorstellen verder uit en legt ze in een latere fase opnieuw voor aan de inwoners en de gemeente Zandhoven.

De kerk zal een volledige herbestemming krijgen. De kerk van Massenhoven heeft van de vijf kerken in Groot-Zandhoven de geringste erfgoedwaarde. De kerktoren werd enkele keren vernield en opnieuw opgebouwd. In 1995 werd de kerk nog helemaal gerestaureerd. Pas als de nieuwe bestemming bekend is, kan de kerk ook ontwijd worden.

Ook voor de heiligenbeelden wordt een goede nieuwe plek gezocht.© kma

De inwoners gaven aan dat het uurwerk en de klokken behouden moeten blijven, net als het oud kerkhof rondom de kerk. “Ze mogen gerust zijn, met uitzondering van Pulle hebben we in alle deelgemeenten nog een oud kerkhof rond onze kerken”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). Muziekacademie, stilteruimte, cultureel-multifunctioneel: het is duidelijk dat de inwoners er geen café of dancing willen, maar een invulling met respect voor het verleden. Ook het orgel van instrumentenbouwer Pels-D’Hondt waarop vroeger de bekende organist Stanislas Deriemaeker soms kwam repeteren, willen de inwoners in de kerk behouden.

De priestergewaden in de sachristie.© kma

Of de kruisbeelden, biechtstoel, het Mariabeeld, de eiken meubels in de sachristie en het kruis op de toren weg moeten na de ontwijding? “In principe moeten de kruisbeelden weg, net als de religieuze beelden. Er wordt dan onderzocht of ze naar een depot of een andere kerk kunnen”, legt Kathleen Helsen uit. “De kerk is niet beschermd als monument, maar alles wat nagelvast hangt, blijft normaal wel aanwezig. Zo is het niet nodig om de glasramen met religieuze taferelen te vervangen, als ze geen bezwaar vormen voor de nieuwe invulling.”

Bert Timmermans en Laura Meulemans van het participatietraject Endeavour hadden eerder al Massenhovenaars geïnterviewd over de herbestemming en gaan nu met de nieuwe suggesties aan de slag. “Het is altijd een beetje een rouwproces voor een gemeenschap als de kerk herbestemd wordt”, zegt Timmermans. “Maar je voelt constructieve medewerking hier.”

Spaanse miswijn. Alles staat er nog.© kma

Ook over het toekomstig dorpspunt in het oud-gemeentehuis van Massenhoven is er meer nieuws. Naast het huidig strijkatelier en verenigingenlokaal zijn er plannen voor een gelegenheidscafé, digipunt en een buurderij waar je lokale producten zoals verse groenten en vlees van de korte keten kan kopen. Vrijwilligers mogen zich bij de gemeente melden.

Het oud-gemeentehuis wordt een echte ontmoetingsplaats.© kma

De plannen voor het buurtpunt in het oud-gemeentehuis.© kma

© Kevin verboven

© Kevin Verboven

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners