Kernleden van de Koninklijke Moedige Bootvissers.© Chris Van Rompaey

Lierse Pijnders winnen Cultuurprijs, Moedige Bootvissers vangen Lifetime Achievement Award

Lier -

De Gilde van de Lierse Pijnders ontving vrijdagavond in het stadhuis de Cultuurprijs 2022 van de stad Lier. De Koninklijke Moedige Bootvissers kregen de Lifetime Achievement Award. Beide verenigingen zijn een oorkonde én 500 euro rijker.

Chris Van Rompaey

Voor het toekennen van de prijs doet de stad Lier een beroep op een jury en op het publiek. Het resultaat van de jury en de publieksstemming tellen elk voor de helft mee. De Gilde van de Lierse Pijnders haalde het van Dirk Van der Auwera, Joachim Lambrechts en Herman Bonné. De Koninklijke Moedige Bootvissers lieten de Poppentovertrein, Paul Van Steenkiste, Frans Van Bosstraeten, Frieda Tibax en Henri Melis achter zich.

“De Gilde van de Lierse Pijnders is een vereniging van vrijwilligers die instaat voor het dragen van de reuzen en de fabeldieren en voor het bemannen van de praalwagens. Ze nemen dus onder meer deel aan de Ommegang, de GrOOte Zondag en evenementen in andere gemeenten”, zegt schepen van Cultuur Ivo Andries (Open Vld).

Enkele Lierse Pijnders met leden van de Gezellen van ’t Groot Volk.© Chris Van Rompaey

“De Lierse Pijnders zijn in het leven geroepen nadat bleek dat de stadslieden de reuzen niet meer mochten dragen omwille van hun nieuwe arbeidsovereenkomst. De Pijnders hebben een zwaar leven. Als je weet dat reus Goliath ongeveer 85 kilogram weegt, besef je dat het niet voor watjes is om met deze reuzen te wandelen. Zonder Pijnders geen Ommegang en blijven de reuzen in hun huis”, besluit Jo Docx van de vzw Gezellen van ’t Groot Volk, waarvan de Lierse Pijnders deel uitmaken.

Palingvissers

De Koninklijke Moedige Bootvissers werd in 1932 opgericht, toen een dertigtal palingvissers zich verenigden om hun belangen te dienen. Het palingvissen of palingdraaien was een typische vismethode voor de stad Lier. Van op platbodems werden vierkante netten neergelaten en verder gesleept zonder zeil of motor. Ze bewogen zich enkel voort op de stroming. In 1974 werd het palingdraaien bij wet verboden, zodat de bootvissers hun hobby moesten stopzetten.

Sinds het begin van de jaren tachtig kregen ze van de stad de toelating om met toeristen op de Binnennete te varen. “Dat zijn er ondertussen 16.000 per jaar”, zegt voorzitter Maurits De Smedt. “Dat is mogelijk dankzij zestien vaarders-gidsen en zes logistieke medewerkers. Onze vereniging levert al decennia lang een grote bijdrage op zowel educatief als op cultureel-toeristisch vlak.”

“Slechts weinigen kunnen zwemmen in een grote draaikolk”, citeerde burgemeester Rik Verwaest (N-VA) de Romeinse dichter Vergilius. “Wel, de Bootvissers hebben de nodige rondjes gedraaid in draaikolk van het Lierse verleden, waar er velen in verzwolgen zijn. Maar zij zijn altijd komen bovendrijven. Na het wegdeemsteren van palingvangst geheroriënteerd naar erfgoedbewaarders en toerisme: begonnen als folkloristische curiositeit, vandaag een goed geoliede machine die 16.000 bezoekers per jaar rondvaart, parel aan de Lierse kroon.”

De Lierse Cultuurprijzen werden in 1995 in het leven geroepen door de Koninklijke Lierse Persbond. Frans Van Bostraeten werd er de eerste winnaar van. Later volgden onder meer Gommaar Timmermans, Ingrid Godon, Door Van Boeckel en de toneelkringen Arlecchino en Schoolbond. De Lifetime Achievement Award werd pas in 2009 in het leven geroepen. Enkele winnaars zijn: Herman Van der Wee, Wim Hendrickx, Suz Van Boeckel en mannenkoor De Netezonen.

LEES OOK. 90 jaar Moedige Bootvissers: boek vertelt voor het eerst volledige geschiedenis van Lierse vereniging

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier