© Shutterstock

Onderzoek wijst uit: wie geldzorgen heeft, ervaart meer fysieke pijn

Geldzorgen zijn een bekende oorzaak van stress. Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt nu ook dat armer zijn dan de rest van je omgeving zelfs kan zorgen voor extra fysieke pijn.

Bron: De Telegraaf

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Londen. Zij gebruikten data uit de internationale World Gallop Poll, verzameld tussen 2009 en 2018. Het gaat om de gegevens van maar liefst 1,3 miljoen mensen verspreid over 146 landen.

Fysieke pijn door geld

Voor het eerst is er een verband aangetoond tussen inkomen en pijn. Ook opmerkelijk: de relatie tussen fysieke pijn en minder geld hebben dan je omgeving is hetzelfde in rijke(re) en arme(re) landen.

Meetwijze

Alle deelnemers van het onderzoek hebben antwoord gegeven op de vraag of zij een groot deel van de dag voorafgaand aan het onderzoek fysieke pijn hebben ervaren. De vraag kon beantwoord worden met twee opties: ja of nee.

De onderzoekers hebben inkomensranglijsten gebruikt als graadmeter. Daarbij zijn personen gerangschikt op absoluut inkomen, afgebakend binnen de eigen omgeving. Wat blijkt? Je positie op de lijst hangt samen met de kans dat jij fysieke pijn ervaart. Hoe minder geld je tot je beschikking hebt in vergelijking met de mensen om je heen, hoe groter de kans dat je pijn ervaart. Opvallend: mensen in relatief arme landen ervaren evenveel pijn als de mensen die laag staan op de lijst in de rijke(re) landen.

Triggers

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is al gebleken dat mensen met absoluut hogere inkomens minder pijn ervaren dan mensen met absoluut lagere inkomens. Nu is dus ook uitgewezen dat niet alleen de absolute getallen op je bankrekening uitmaken. Als iedereen om je heen een dubbel modaal inkomen verdient, terwijl jij het moet doen met de helft van dat geld, is de kans groot dat jij meer fysieke pijn ervaart dan die mensen met een dubbel modaal inkomen. Je omgeving is dus medebepalend voor jou referentiekader én heeft invloed op je ervaring van fysieke pijn.

Een van de verklaringen die de wetenschappers hiervoor geven: onze emoties en ervaringen van fysieke pijn staan met elkaar in verbinding. Verdien jij minder dan de mensen om jou heen? Dan is de kans groter dat jij jaloezie, stress, onrecht en angst ervaart, wat triggers kunnen zijn tot fysieke pijn.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lifestyle