In de Gasthuisstraat passeert veel doorgaand (vracht)verkeer, terwijl fietsers -hier tijdens een actie van de Fietsersbond Geel- er in feite pal naast rijden.© Hans Otten

Stad wil van Gasthuisstraat zone 30 maken

Geel -

Als het lukt om de strikte planning na te leven, wil het stadsbestuur van Geel in de tweede helft van 2024 starten met de heraanleg van de drukke Gasthuisstraat. De wens is om er nadien een veilige straat in zone 30 van te maken.

Hans Otten

De Gasthuisstraat is al jaren een van de drukste centrumstraten van Geel, omdat heel veel (vracht)verkeer deze route dwars door het parochiehart van Sint-Dimpna richting Dessel, Retie en soms de E34 neemt. Nu de Retieseweg in het verlengde ervan al maanden grotendeels afgesloten is vanwege rioleringswerken, is het op deze as aanzienlijk rustiger. Als het van stad en hogere overheden afhangt, blijft dat in de toekomst zo, wanneer de nieuwe ontsluitingsweg er ooit komt.

Veel eerder wil de stad alleszins de Gasthuisstraat onder handen nemen. Of beter: moét. Want bij het bodemonderzoek voor de aanleg van nieuwe fietspaden kwam vorig jaar aan het licht dat de bestaande riolering dringend aan vervanging toe is. “Om subsidies voor dit rioleringsproject te kunnen krijgen, moesten we vóór 1 januari van dit jaar een voorontwerp klaar hebben. Daar is het studiebureau in gelukt en we hebben de subsidies ook toegekend gekregen”, zegt de Geelse mobiliteitsschepen Marlon Pareijn (CD&V) op een vraag van Greet Daems (PVDA). “Onze dienst Openbaar Domein is intussen gestart met de definitieve plannen voor zowel de riolering als de ‘bovenbouw’. Het subsidiedossier legt een heel strakke timing op, want die plannen moeten nog voor eind dit jaar bij de Vlaamse Milieumaatschappij liggen.”

Tonnagebeperking

Het stadsbestuur gaat er op die manier van uit dat het ergens rond de zomer of het najaar van 2024 kan starten met de uitvoering van de werkzaamheden. De Gasthuisstraat zou daarbij niet alleen nieuwe riolering krijgen, maar ook verhoogde en vrijliggende fietspaden. “De wens is om de rijweg voldoende te versmallen zodat er ruimte is voor degelijke voetpaden en fietspaden. De wens is om in de Gasthuisstraat, van het kruispunt met de Diestseweg tot het Sint-Dimpnaplein, op termijn een zone 30 te maken”, zegt Pareijn.

Zelfs wanneer die heraanleg in 2025 achter de rug zou zijn, blijft de kwestie van het doorgaande (vracht)verkeer door Sint-Dimpna opspelen. Er gaan in Geel al langer stemmen op om een tonnagebeperking in te voeren, waardoor er enkel nog zwaar vervoer mag passeren dat in de directe omgeving zijn bestemming heeft. Het stadsbestuur had daarover eerder al wel een overleg met het kabinet van Vlaams verkeersminister Lydia Peeters (Open Vld) en het Agentschap Wegen en Verkeer.

“Maar de invoering van een tonnagebeperking blijkt best lastig”, zegt Marlon Pareijn. “Daarbij moet je rekening houden met het bovenlokale effect op het verkeer naar Kasterlee, Dessel, Retie en Mol. Daarmee zijn in één klap vier verschillende politiezones betrokken. Dat maakt de invoering van een tonnagebeperking via ANPR-camera’s alvast heel complex. We bekijken nu of er een samenwerking tussen de zones mogelijk is zónder camera’s. Voor ons zou de invoering van een tonnagebeperking best aansluiten op de herinrichting van de Gasthuisstraat, maar dat is waarschijnlijk onrealistisch.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners