Rune met GIO-begeleider Loth.© Tommy Maes

GIO geeft meer dan 1.000 jonge kinderen specifieke hulp in kleuterklas of kinderopvang

Balen -

Rune (3) uit Balen is een van de vele jonge kinderen met autisme die in de kleuterklas kan rekenen op globale individuele ondersteuning (GIO). In zijn klasje in basisschool De Klimboom krijgt hij op geregelde tijdstippen extra individuele begeleiding. Daardoor bloeit hij ook open op school.

Rune Schellekens is een driejarige jongen met autisme en zit momenteel in de eerste kleuterklas in Freinetschool De Klimboom in Balen. Op geregelde stippen kan hij rekenen op GIO of globale individuele ondersteuning. Daarbij krijgt hij op bepaalde momenten in de klas een-op-eenbegeleiding.

Zijn GIO-begeleider is Loth Lettany van Het Raster vzw, een van de zorgaanbieders die globale individuele ondersteuning in hun aanbod hebben. “Rune is cognitief sterk, maar hij spreekt niet”, vertelt ze.

“Daarom zorg ik in de eerste plaats voor noodzakelijke basisrust, waardoor hij op zijn gemak wordt gesteld. Zodra dat het geval is, kan ik met hem werken aan concrete doelstellingen om zijn ontwikkeling te stimuleren. Een van de doelen is de communicatie van en naar Rune. Zo praat hij nog niet, maar kan zich wel op een andere manier kenbaar maken. Rune is een jongen die uitdaging nodig heeft en best al wat aankan wanneer hij zich goed voelt. En we boeken ook zichtbaar vooruitgang. Zo reageert hij beter op zijn naam en hij maakt ook soms oogcontact. Zopas heeft Rune zelfs een keer ‘hallo’ gezegd.”

Ook zijn klas en omgeving worden in het traject betrokken. “Ik wil zeker niet alleen met de pluimen gaan lopen, want er is ook een goede samenwerking met de ouders, zijn klasjuf, de zorgjuf en het ondersteuningsnetwerk van de school”, zegt Loth. “Zo heb ik de juf bijvoorbeeld een aantal tips gegeven over hoe je het best omgaat met een kind met autisme.”

Wim Schellekens en Sofie Janssens, de ouders van Rune.© Tommy Maes

De ouders van Rune zien een opmerkelijke vooruitgang bij hun zoon. “Toen hij in het begin naar school ging, was hij altijd heel vermoeid wanneer hij thuiskwam”, zeggen papa Wim Schellekens en mama Sofie Janssens. “Nu gaat hij dolgraag naar school en heeft hij vaak nog veel energie na de schooldag. Hij bloeit helemaal open. We zijn dus heel blij dat de ondersteuning hem goed doet. En je kan GIO ook al aanvragen voordat je een diagnose van autisme of een andere beperking hebt. Ondertussen heeft Rune zijn diagnose, maar toen we GIO aanvroegen, hadden we alleen het vermoeden.”

Loth gaat op geregelde tijdstippen aan de slag met Rune.© Tommy Maes

Het aantal kinderen dat via GIO hulp krijgt, stijgt ieder jaar. In 2022 gaat het wellicht om meer dan 1.000 kinderen in heel Vlaanderen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werkte de vorm van ondersteuning uit in samenwerking met het agentschap Opgroeien en het Departement Onderwijs.

“GIO is gericht op jonge kinderen met een beperking of een vermoeden van een beperking. Onder meer autisme valt daaronder”, zegt Liesbeth Van Houdt, woordvoerder van VAPH. “GIO wordt vooral ingezet bij grote overgangsmomenten zoals de stap van thuis naar de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar. De ondersteuning is ook snel inzetbaar en laagdrempelig. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder die GIO aanbiedt, zonder aanvraagprocedure. Er zijn momenteel ruim dertig GIO-zorgaanbieders, verspreid over de Vlaamse provincies.”

  (Tommy Maes )

Ouders die op zoek zijn naar GIO, kunnen terecht op de websites www.zorgwijs.be en www.vaph.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners