Sandra Huysmans begon op 1 april met haar opleidingscentrum Elron, dat in de eerste plaats bedrijfsleiders en HR-managers wil ondersteunen.© Hans Otten

Opleidingscentrum Elron versterkt bedrijfsleiders

Geel, Hasselt, Wilrijk -

In het OfficeCenter ging zaterdag 1 april het gloednieuwe opleidingscentrum Elron van start. Initiatiefneemster Sandra Huysmans vertaalt ruim twintig jaar ervaring in de sector naar ondersteuning van bedrijven.

Hans Otten

“Elron staat voor e-learning (digitaal afstandsleren, red.), reskilling (omscholing, red.) en ontwikkeling”, verklapt de Geelse Sandra Huysmans. Haar gloednieuwe opleidingscentrum richt zich met een uitgebreid aanbod op bedrijven uit heel Vlaanderen, en meer bepaald de zaakvoerders en HR- (human resources) of personeelsspecialisten. “Ik heb 22 jaar het opleidingscentrum Syntra in Limburg gewerkt, waar ik directeur was van een afdeling die hoger opgeleide ondernemers via opleidingen versterkt in hun competenties. Maar ik had al langer het idee dat ik daarin meer kon bereiken via een eigen zaak.”

Vanuit het OfficeCenter in Geel wil Elron in andere filialen in Vlaanderen open opleidingen organiseren. Zo staan er al sessies gepland in Hasselt en Wilrijk. “Onze slogan luidt let’s take care of your talent. We merken dat er heel wat uitdagingen op ons als ondernemers af komen. In die zin willen we competenties versterken en ontwikkelen. De thematische opleidingen gaan dan bijvoorbeeld over softskills, marketing of IT-opleidingen. Daarnaast werken we voor bedrijven op maat, waarbij we uitzoeken waar de noden precies liggen. Daarvoor hebben we verschillende coachingtrajecten en opleidingen klaar.”

Sandra Huysmans heeft al meer dan twintig jaar expertise opgebouwd in de sector.© Hans Otten

Arbeidsdeal

Een derde poot heeft betrekking op de ondersteuning van de HR-managers. “Zo ging op 1 april de arbeidsdeal in, die bedrijven met minstens twintig werknemers verplicht om hun werknemers vier dagen per jaar een opleiding te laten volgen. We helpen bedrijven om opleidingsplannen op te maken en te bekijken welke opleidingen precies nodig zijn. Uit persoonlijke contacten met bedrijfsleiders heb ik al ontdekt dat over die arbeidsdeal en de impact ervan nog heel weinig geweten is”, zegt Sandra Huysmans.

Een troef die Elron wil uitspelen, is de productie van professionele filmpjes die bedrijven inzetten om hun eigen medewerkers te informeren. “Productieprocessen, veiligheidsinstructies of onthaal staan meestal op papier, die de werknemers grondig moeten doornemen. Via kwalitatief gemaakte filmpjes kun je al die dingen veel helderder maken. Daarnaast willen we vanaf september heel wat Nederlandstalige e-learning-modules in de markt zetten, waar die nu nog overwegend in het Engels zijn. Een laatste onderdeel van onze werking betreft de begeleiding van ondernemingen bij het aanvragen van subsidies.”

De uitdaging is nu om Elron zelf bekendheid te geven als nieuwe speler op de opleidingsmarkt voor bedrijven. “Ik heb natuurlijk de expertise na 22 jaar bij Syntra en daaruit een flink netwerk. Mijn ambitie is om het persoonlijke aanspreekpunt te worden van iedere HR-manager. Sinds 1 april zijn we van start gegaan, maar met onze officiële opening gepland op 20 april met sprekers Vincent Merks (HR-expert, red.) en Marc Noppen (algemeen directeur UZ Brussel, red.) lanceren we pas echt goed.”

elron.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners