© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Ook de bussen van De Lijn volgen gedurende een jaar omleiding aan Hoogboomsteenweg

Brasschaat/Kapellen -

De werken aan de Hoogboomsteenweg die op 11 april van start gaan hebben ook grote gevolgen voor wie met de bus Brasschaat wil verlaten in de richting van Antwerpen of in de richting van Stabroek en Zandvliet.

De bussen van de lijnen 730 en 780-781 gaan gedurende een jaar aan de Augustijnslei de Lage Kaart op. Die volgen ze tot aan de Molenweg om dan de Kapelsesteenweg op te gaan. Er komen vervanghaltes op de Lage Kaart aan de Van de Wiellei, Emiellei, Vrijiwilligerslei, Boskapellei, Valkenlaan en Hoogboomsteenweg. De bussen die Brasschaat binnenrijden, kunnen de gewone weg blijven volgen.

Voor de bewoners in de buurt van de Hoogboomsteenweg wordt een lokale omleiding voorzien. Die loopt via de Leeuw van Vlaanderenlaan en de Holleweg. Afhankelijk van de fase waarin de werkzaamheden zich bevinden, gaat de omleiding verder via de Valkenlaan, Jagersdreef of Poeldreef.

Deze maatregelen blijven een volledig jaar in voege. In Brasschaat maakt men zich zorgen over het feit dat dit allemaal samenvalt met de heraanleg van het kruispunt Bredabaan-Sint-Jobsesteenweg-Essensteenweg. Al deze werken werden eerder uitgesteld omwille van corona en vallen nu een beetje ongelukkig samen. (jbr)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners