De haven is een geschikte locatie voor windturbines. “Maar niet te dicht tegen de woonkern Ekeren-Schoonbroek”, zeggen milieuverenigingen.© Marc wouters

Milieuverenigingen willen dat windturbinebouwer plannen bijstuurt: “We zijn aan alle bezwaren tegemoet gekomen”

Ekeren -

De eerder aan Vleemo door de bevoegde minister verleende vergunning voor de bouw van windturbines in de haven, werd door de Raad voor Vergunningsbetwisting (RvVb) vernietigd. De Raad vond dat er een MER-rapport toegevoegd moest worden. Windmolenbouwer Vleemo heeft een aangepast dossier ingediend. Natuurpunt en enkele buurtbewoners tekenen nu ook bezwaar aan.

Marc Wouters

Een beeld vanuit de Ekerse wijk Schoonbroek.© mawo

Na de ministriële beslissing trok windmolenbouwer Vleemo (Vlaamse Ecologie Milieu Onderneming) de vergunningsaanvraag voor twee windturbines op Luithagen en vijf bij het Churchilldok in. Vleemo heeft nu voor beide dossiers een nieuwe aanvraag inclusief MER-rapport ingediend.

“Een MER-rapport bevat onder meer alle mogelijke effecten op mens, natuur en landschap”, zegt Willy Ibens, erevoorzitter van Natuurpunt Antwerpen-Noord & Kempen. “Zo’n MER is nodig vanaf het moment dat er meer dan twintig turbines in het windpark staan. Op het moment van de eerste aanvraag stonden er al 25. Er is een duidelijk verschil in visie tussen Vleemo (Vlaamse Ecologie Milieu Onderneming) en de overheid”, vervolgt Ibens.

“Voor de overheid is het grote windpark dat op rechteroever komt één geheel, voor Vleemo gaat het allemaal over afzonderlijke windparkjes. En daar is nauwelijks onderzoek van de effecten nodig.”

De bouw van een windturbine vlak bij de Bospolder zou de rust in de natuur verstoren.© mwo

Het aangepaste dossier dat Vleemo indiende, voldoet volgens Natuurpunt niet. Lenora (Leefbare Noordrand) gaat in overleg met Natuurpunt. “De bouw van windmolens is nodig voor de groene transitie”, zegt Wim Gonthier van Lenora. “De haven is hiervoor een geschikte locatie. Het is alleen jammer dat één windturbine op de grens van natuurgebied de Bospolder en de Ekerse wijk Schoonbroek wordt neergepoot.”

Slagschaduw

Gonthier maakt zich zorgen over de geluidsoverlast en de visuele vervuiling. De tiphoogte van de dichts bij Ekeren gelegen turbine is 200 meter. De overige turbines zijn 20 tot 40 meter hoger. En dan is er nog de slagschaduw die draaiende wieken veroorzaken.

“De zeven windmolens liggen niet op ons grondgebied, maar één ervan aan de Transcontinentaalweg ligt pal op de grens met Ekeren en is mogelijk hinderlijk voor de bewoners vlakbij”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). Het districtscollege beslist deze week of er al dan niet bezwaar wordt aangetekend.

“Een van de belangrijkste argumenten als natuurvereniging tegen de windturbine aan de Transcontinentaalweg is de mogelijke impact op de vogeltrek en onder meer op het foerageergebied van de Roerdomp. Overigens ligt langs de Nieuwelandenweg en omgeving een route voor foeragerende vleermuizen”, weet Ibens. “De ervaringsrisico’s voor vleermuizen zijn nauwelijks onderzocht en zeker onderschat. Voor vleermuizen is vliegen in de nabijheid van windturbines dodelijk.”

Reactie Vleemo

Tijdens een recente informatievergadering voor betrokken administraties en buurtbewoners werd door Vleemo een uitgebreide toelichting gegeven over het windturbineproject en het milieuonderzoek dat door onafhankelijke deskundigen gevoerd werd.

“Zo werd duidelijk dat aan alle eerdere bezwaren tegemoetgekomen wordt. Wij reageren dan ook verbaasd op voornoemde bezwaren, gezien men kon aantonen dat dankzij hypermoderne software de slagschaduwnormen nabij de woningen in Ekeren en daarbuiten altijd gerespecteerd worden net zoals de geluidsnormen”, zegt David Daggelinckx, CEO van Vleemo.

“De geplande windturbines leveren ruim voldoende energie om alle gezinnen in het district Ekeren van groene stroom te voorzien. Deze gezinnen kunnen overigens ook mee investeren in dit project dankzij Wind voor ‘A’. Vele inwoners van Ekeren participeren trouwens al in deze coöperatie.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners