Site De Zwaan moet in de toekomst beide kunstenacademies huisvesten.© Tommy Maes

Zoektocht naar studie- en architectenbureau is belangrijke stap naar Molse Kunstencampus

Mol -

De gemeente Mol start met een zoektocht naar een studie- en architectenbureau dat een masterplan moet uitwerken voor de renovatie van gebouwencomplex De Zwaan. Het gemeentebestuur wil daar een Kunstencampus realiseren waar de twee kunstenacademies een stek hebben.

De gemeenteraad besliste over het bestek en de gunningsleidraad die vereist zijn om een geschikt studie- en architectenbureau te zoeken en aan te stellen. Die procedure verloopt in stappen, waarbij eerst de kandidaten worden beoordeeld. Vervolgens krijgen enkele geselecteerde bureaus de kans om hun visie en aanpak voor te stellen aan een jury.

De bedoeling is dat het uiteindelijk geselecteerde studie- en architectenbureau een masterplan opmaakt voor gebouwencomplex De Zwaan, dat de toekomst van de volledige site moet uitwerken. Het gaat om een complexe uitdaging. Een deel van de historische site is beschermd, sommige vleugels van het gebouw zijn al gerenoveerd door de gemeente volgens de toenmalige normen en andere delen staan leeg en zijn in slechte staat. In januari dit jaar zakte bijvoorbeeld het tipdak in van een leegstaande vleugel door de sneeuw. Een dakbedrijf heeft er nu een tijdelijke dakconstructie geplaatst om verdere waterschade te voorkomen.

Deze dakconstructie moet verdere waterschade voorkomen in de leegstaande vleugel.© rr

Daarnaast wil de gemeente de verbouwingen gefaseerd laten verlopen, zodat beide Molse kunstacademies op elk moment operationeel kunnen blijven. Het gemeentebestuur hoopt dat het masterplan in de loop van 2024 op punt staat, zodat de eerste fase van de renovatie- en verbouwingswerken kan worden uitgewerkt.

Die eerste fase omvat de verhuizing van de Academie voor Muziek en Woord van de Guido Gezellestraat naar site De Zwaan, zodat beide academies een stek hebben op de Kunstencampus. Bij de volgende fases worden onder meer de bestaande gebouwen van de Academie voor Beeldende Kunsten grondig gerenoveerd.  (mto)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners