Kristel Steegmans, Didier Pelsers, Sandra Bruynseraede en Florence Gommeren.© Jan Brys

Sociaal werkers van Eerstelijnszone vinden elkaar in grote netwerkdag

Brasschaat/Kapellen/Essen/Kalmthout/Wuustwezel -

De Eerstelijnszone (ELZ) Noorderkempen wil de samenwerking tussen alle partners versterken. Met dat doel werd een netwerkdag georganiseerd in Zaal LUX in Kapellen. De ELZ omvat de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel.

Veel mensen kampen vandaag met financiële en psychosociale problemen. Vaak weten ze niet bij welke instantie ze kunnen aankloppen met hun vragen omtrent welzijn. Ze lopen van het kastje naar de muur en overal moeten ze hun verhaal opnieuw doen.

De ELZ wil hierin verandering brengen. Een breed geïntegreerd onthaal moet deze mensen makkelijker de weg laten vinden naar de juiste hulp. De netwerkdag is meteen ook het startschot van een intensere samenwerking tussen de drie kernpartners OCMW, Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten.

Florence Gommeren van het Jongeren Advies Centrum JAC en Didier Pelsers van de mutualiteit Solidaris merken dat de problemen door corona bij veel mensen nu pas boven komen. “Angsten, eenzaamheid, psychologische problemen, het komt allemaal meer voor dan vroeger.”

Sandra Bruynseraede van het OCMW Kapellen benadrukt het belang van deze samenwerking. “Het GBO is geen fysiek kantoor, maar wel een intense samenwerking tussen al die verschillende diensten. Door elkaar beter te leren kennen kunnen we mensen gerichter doorverwijzen. Nu zitten we met z’n allen te vaak ieder op zijn eilandje te werken. Maar we hebben wel allemaal onze eigen expertise en die moet complementair zijn.”

Procesbegeleider Kristel Steegmans is bijzonder opgetogen met de opkomst tijdens deze netwerkdag. “In totaal zijn we met 120 medewerkers; Er waren er hier 96 aanwezig. Het enthousiasme is alvast zeer groot om op deze weg verder te gaan.” (jbr)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners