Een leiding waarlangs restwarmte uit de industrie tot aan de huizen wordt gebracht.© Bart Leonard

Aquafin en Umicore verwarmen Kiel, bedrijventerrein Blue Gate en Hoboken

Antwerpen, Hobken -

De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan het Kielsbroek en het bedrijf Umicore in Hoboken leveren warmte aan het warmtenet voor Kiel, het bedrijventerrein Blue Gate en Hoboken. Er wordt gekeken of warmte uit de Schelde kan worden gehaald en industriële restwarmte uit de haven per boot kan worden getransporteerd.

Sacha Van Wiele

Dit zijn de plannen in de bijkomende strategie voor de zuidelijk gelegen warmtenetten. Met de Roadmap warmtenetten wil de stad Antwerpen dat 10% van de warmtevoorziening van gebouwen fossielvrij zijn tegen 2030. Gebouwen worden afgekoppeld van het aardgasnet en aangekoppeld aan de warmtenetten.

Met de warmte uit rioolwater en van het bedrijf Umicore is het warmtenet in het zuiden niet afhankelijk van de afvalverbrandingsoven Isvag in Wilrijk. De toekomst van deze installatie is onzeker omdat het momenteel een vergunning heeft voor twee jaar. Isvag gaat wel nog warmte leveren aan het warmtenet in de Kmo-zone Ter Beke.

De installatie van Aquafin aan het Kielsbroek zal warmte leveren aan de woonblokken in de wijk Kiel en aan bedrijven en gebouwen op Blue Gate Antwerp. Restwarmte van Umicore kan straten in Hoboken voorzien van warmte.

In deze strategie zal het warmtenet op Nieuw Zuid, net als andere warmtenetten in het gebied langs de Kaaien, op langere termijn aansluiten op de ‘Kaaienbackbone’. Die wordt gevoed met restwarmte van petrochemische bedrijven langs de Scheldelaan.

Warmte uit de Schelde

In afwachting van de aansluiting op de Kaaienbackbone (Kaaienruggengraat, red) wordt op korte termijn gekeken om via warmtepompen warmte uit de Schelde te onttrekken. Schepen vervoeren industriële restwarmte in de haven naar het warmtenet Nieuw Zuid. Zo zou extra warmte geïnjecteerd worden in de warmtenetten Kielsbroek en Umicore, zodat die ook Berchem en Wilrijk zouden kunnen verwarmen.

“Met ons stadsbreed warmtenet halen we Antwerpen in sneltempo uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen”, zegt Tom Meeuws (Vooruit), schepen van Leefmilieu. “Het is een grensverleggende gedachte dat appartementsgebouwen op het Kiel, zoals de iconische blokken van architect Braem, binnen afzienbare tijd klimaatneutraal zullen worden verwarmd.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Tom Meeuws