© BELGAIMAGE

Ook Lokeren wil langdurig werklozen gemeenschapsdienst laten doen

Lokeren -

De stad Lokeren wil werklozen die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken. Alleen Vooruit en Groen stemden tegen het plan.

Ivan Elegeert

“Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse regering de verplichte gemeenschapsdienst in. Zo wil men langdurig werklozen die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken”, zegt fractieleider Eddy Van Bockstal (N-VA). “De Vlaamse overheid voorziet nu een financiering voor lokale besturen die leerwerkplekken ter beschikking stellen en faciliteren. De voorwaarde is dat steden en gemeenten uiterlijk op 31 maart 2023 een projectvoorstel indienen bij Europa WSE. Met de N-VA stelden wel al in februari voor om een dossier in te dienen. We zijn blij dat het bestuur ons nu is gevolgd. Zo kunnen werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt.”

Het plan kreeg op de gemeenteraad de steun van de Open VLD-CD&V-meerderheid en van Vlaams Belang. De fracties van Vooruit en Groen stemden tegen. “Wij zijn voorstander van een vrijwillige gemeenschapsdienst. We betwijfelen of dit langdurige werklozen echt aan het werk zal krijgen”, zegt fractieleider van Vooruit Marjon Thienpondt. Ook Suleyman Harrouch (Groen) sloot zich daar bij aan. “Er moet meer ingezet worden op begeleiding. Van langdurig werklozen vindt uiteindelijk maar 12 tot 18 procent een job, bij persoonlijke begeleiding loopt tot op tot 60 procent”, zegt Harrouch.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners