Een impressie van de vernieuwde wijk.© S3Architecten

Woonpunt vernieuwt vanaf 2024 sociale woningen in wijk Mechels Veld: “Ze zijn aan vervanging toe”

Mechelen -

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt wil de komende jaren nieuwe appartementen en woningen bouwen in de wijk Mechels Veld. De huidige woningen in de Philippus de Montestraat en de Frans Hooghenbergstraat worden daarvoor afgebroken. Met de ingreep wil Woonpunt de wijk moderniseren en duurzamer maken.

Stijn Van de Sande

De bestaande woningen in de wijk Mechels Veld, vlak bij de Europalaan in Mechelen-Zuid, dateren van de jaren zeventig. Het gaat in totaal om 28 appartementen en 27 woningen die beheerd worden door sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen. “Ze zijn verouderd en dus aan vernieuwing toe”, zegt voorzitter Bert Delanoeije (Vld-Groen-m+). “Na een grondige technische studie kozen we ervoor om de gebouwen af te breken en te vervangen door nieuwbouw.”

De eerste fase van die werken start wellicht in het voorjaar van 2024. “In eerste instantie plannen we de afbraak van de bestaande appartementen en een uitbreiding van het aantal wooneenheden. We mikken op 28 appartementen en zeven woningen. We staan op het punt om de bouwaanvraag in te dienen. Er komt ook een nieuw buurtpleintje. Dat moet een ontmoetingsplek worden voor de bewoners en de omwonenden in de wijk. De huidige bewoners zullen moeten verhuizen. Zij kregen al bezoek van een huurbegeleider om hen daarbij te helpen.”

Woonpunt-voorzitter Bert Delanoeije bij de huidige appartementen.© Woonpunt Mechelen

Met de vernieuwingsoperatie wil Woonpunt de wijk niet alleen moderniseren, maar ook duurzamer maken. “In het ontwerp is er ruimte voor duurzame technieken voor het opwekken van warmte en elektriciteit. Gas wordt dan weer volledig uit de woningen geweerd”, zegt Delanoeije. “We voorzien groendaken op de gebouwen en waterinfiltratie en -buffering. Zo komen er onder meer wadi’s. Er komt ook een ondergrondse parking en deelmobiliteit krijgt een belangrijke plaats in de buurt. Zo creëren we een aangename groene leefomgeving.”

Tweede fase

De start van de tweede fase is gepland in 2026. In die fase worden de resterende 27 eengezinswoningen afgebroken en vervangen door nieuwbouwwoningen. “Hiervoor zijn er gesprekken met eigenaars aan de gang om enkele woningen te ruilen”, klinkt het. “De huurders die er wonen, kunnen op die manier gefaseerd doorschuiven naar de nieuwbouw en in de wijk blijven wonen. Ook deze vernieuwing brengt ook een stukje heraanleg van het openbaar domein met zich mee.”

De kostprijs van het hele project bedraagt ongeveer tien miljoen euro. Opmerkelijk aan het dossier is dat voormalig Woonpunt-voorzitter Arthur Orlians (Vld-groen-m+) Thijs Verbeurgt van oppositiepartij Vooruit betrok bij de uitwerking ervan. “De nood aan betaalbare woningen in onze stad is te groot om aan de zijlijn te blijven staan. Daarom probeer ik ook vanuit de oppositie mee stenen te verleggen voor de Mechelaars”, aldus Verbeurgt.

© S3Architecten

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners