Het Gunfire Museum.© Ilse Prinsen

Gemeentelijke archieven verhuizen wellicht naar Gunfire site

Brasschaat -

De archieven van de gemeente Brasschaat verhuizen wellicht naar de Gunfire site. Op dit ogenblik liggen ze nog in het recyclagepark. Maar daar werd al schimmel op de dozen en de kaften vastgesteld. Een intergemeentelijke archivaris staat sinds 2020 in voor het ordenen en het onderhoud.

In februari 2020 is de intergemeentelijke archivaris aan de slag gegaan. Hij werkt zowel voor Brasschaat als voor Essen, Kalmthout, Schoten, Stabroek en Wijnegem. De man staat in voor de analoge en de digitale archivering.

Brasschaats schepen voor onder meer interne organisatie en ICT Bruno Heirman (N-VA): “Die schimmel is inderdaad een probleem, maar gelukkig zit hij alleen maar op de dozen en op de kaften. De documenten zelf zijn nog in orde. In andere gemeenten is het erger gesteld. We bekijken nu of we onze archieven op termijn kunnen overbrengen naar de site Gunfire. Als die locatie niet geschikt lijkt, dan onderzoeken we andere mogelijkheden. Het is alleszins de bedoeling dat de archieven in goede staat worden bewaard.”

Luc Van der Schoepen (Vlaams Belang) en Dré Van Mechelen (CD&V) opperden beiden de mogelijkheid om de archieven over te brengen naar de leegstaande magazijnen aan de Ploegsebaan.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners