Enkele buurtbewoners van de werkgroep en mensen van Saamo die hen ondersteunen. Ze bekommeren zich over de toekomst van hun wijk.© PDR

Buurtbewoners Arenawijk vragen gesprek met de stad: “We hebben de indruk dat er te veel gebouwd gaat worden”

Deurne -

Buurtbewoners van de Arenawijk in Deurne vragen een gesprek met het Antwerpse stadsbestuur over de toekomst van hun wijk. Ze zien heel wat positieve zaken in het nieuwe ontwerp, maar maken zich zorgen over het verlies van groene ruimte, iets wat die wijk net typeert. “In 1979 hebben we de Arenaweide bezet om te vermijden dat ze zou volgebouwd worden”, zegt buurtbewoner Yves Foucaert. “Nu dreigt het alsnog te gebeuren.”

Jan Stassijns

Vanuit een leegstaande sociale woning, die ze van Woonhaven tijdelijk ter beschikking kregen, komen buurtbewoners geregeld samen om de toekomst van de Arenawijk te bespreken. Met ondersteuning van Saamo hebben ze zich verenigd in een wijkgroep. De stad heeft grootse plannen met hun wijk. Verouderde gebouwen worden gerenoveerd. Wat niet meer te redden valt, wordt afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Het oude zwembad Arena gaat tegen de vlakte en er komt een sporthal. De wijk wordt grotendeels autoluw en de open, groene ruimte wordt opgewaardeerd. Al wordt ook een deel van die groene ruimte opgeofferd voor nieuwbouw, wat niet naar de zin is van de buurtbewoners, maar daarover later meer.

De buurtbewoners van de werkgroep in het infolokaal, dat ze ter beschikking kregen van Woonhaven.© Patrick De Roo

Want in grote lijnen zijn de bewoners wel positief. “We zijn blij dat het aantal sociale woningen behouden blijft”, zegt buurtbewoner Jan Holvoet. “De renovatie van de Braemblokken is ook een goede zaak. Er wordt veel onthard en de wijk wordt autoluw, wat het voor voetgangers en fietsers veiliger en aangenamer zal maken.”

Maar: de toekomst van de Arenaweide en de veelheid aan nieuwbouw baart hen zorgen. “Er zijn drie inspraakmomenten geweest, waar wij input mochten geven over de open ruimte”, zegt Holvoet. “En na de eerste twee inspraakmomenten waren we erg tevreden. Daarna zijn er nog aanpassingen gebeurd aan het ontwerp, met een extra nieuwbouw op de Arenaweide. De stad klopt zich graag op de borst dat de wijk groener zal worden, maar dat is dus niet zo.”

De Arenaweide, achter de sporthal.© Patrick De Roo

1979

“We hebben de indruk dat de stad te veel wil bouwen”, pikt buurtbewoner Yves Foucaert in. “De belofte om groene ruimte te behouden is verloren gegaan met de komst van die extra nieuwbouw. In 1979 hebben we de Arenaweide bezet om te vermijden dat ze zou volgebouwd worden. Nu dreigt het alsnog te gebeuren.”

De buurtbewoners vragen een gesprek met schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). “We zouden graag onze bezorgdheden delen met haar, voor het definitieve ontwerp wordt goedgekeurd.”

De buurtbewoners nemen ons mee op trot in hun wijk. Ze hebben met paaltjes en krijt de contouren gemarkeerd van waar de nieuwbouw zou komen, bijvoorbeeld tegenover de huizen van Myriam Wegh, haar man Paul Elsersmans en Jozef Heuten. Zij wonen in de Gabriël Vervoortstraat en krijgen binnenkort een gebouw van vier bouwlagen op elf meter van hun voordeur.

“Het groene uitzicht dat we nu hebben, verdwijnt”, zegt Myriam. “Vanaf het begin hebben wij nooit het gevoel gehad dat wij als eigenaar gehoord worden. Er is inspraak in de open ruimte, maar over wat wordt volgebouwd hebben we niets te zeggen. Lager bouwen zou een alternatief kunnen zijn.”

Bewoners Paul Elsersmans, zijn vrouw Myriam Wegh en Jozef Heuten op de plek waar een nieuwbouw zou komen. De bomen op de achtergrond verdwijnen en de gevel van de nieuwbouw zal op elf meter van hun voordeur komen.© Patrick De Roo

Samentuin

We trekken naar het dak van de Arenasporthal. “Zie je daar dat groen stukje met die paaltjes, waar die grote bomen staan”, vraagt Holvoet. “Daar komt die extra nieuwbouw. En aan de andere kant komt een nieuwe sporthal. Ook daar stellen we ons vragen bij. Het gaat opnieuw groene ruimte innemen, terwijl de Arenasporthal volgens ons nog niet 100% benut wordt. Waarom is er een nieuwe nodig als er hier al één staat. We vragen ons af of dat wel goed is onderzocht en of er geen alternatieve locaties zijn in buurten waar nog geen sporthal is.”

De buurtbewoners bakenen het stuk op de Arenaweide af waar een nieuwbouw gepland staat.© Patrick De Roo

De echte reden waarom we op het dak van de Arenahal zijn gekropen, is van een andere aard. “We vinden dit een interessante plek om te werken aan verbinding in de buurt”, zegt Marij De Meyer van Saamo. “Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten. Het sociale weefsel kan hier wel een duwtje in de rug gebruiken. Arne Cremers, een buurtbewoner, heeft al een concreet idee uitgewerkt om de ruimte op het dak beter te benutten door een samentuin te realiseren, die met een trap verbonden wordt met de weide. Een plek waar je sociale projecten aan kan koppelen, iets voor en door de buurt. Er zijn al gesprekken geweest met de stad en AG Vespa en er wordt al een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd.”

De buurtbewoners zijn bekommerd over hun wijk. Er zijn veel bezorgdheden, maar ook ideeën en goede wil. “We willen meer transparantie over genomen beslissingen”, zegt Holvoet. “We zitten nog met veel vragen en een heldere communicatie zou al veel vragen wegwerken. We hopen ook dat, in afwachting van de werken, de woonkwaliteit wordt gegarandeerd en de appartementen onderhouden worden. Ook al worden ze binnenkort afgebroken.”

Het toekomstplan van de Arenawijk. De linkse pijl is de plek waar Myriam Wegh, haar man Paul Elsersmans en Jozef Heuten een nieuwbouw voor hun deur krijgen. De rechtse pijl wijst de nieuwbouw aan die op de Arenaweide wordt gebouwd.© rr

De buurtbewoners op het dak van de Arenahal. Hier zouden ze graag een samentuin realiseren voor de wijk.© Patrick De Roo

Het vroegere zwembad Arena wordt afgebroken.© Patrick De Roo

De Braemblokken worden gerenoveerd.© Patrick De Roo

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners